(Téměř) Plošné zřizování datových schránek

Digitalizace ve veřejné správě a podnikání je v posledních letech velice žhavé téma. 1.ledna 2023 vejde v účinnost novelizace právní úpravy, která bude znamenat výrazné rozšíření okruhu osob, kterým budou automaticky (a tedy povinně) zřizovány datové schránky. Cílem nové úpravy je následování technologického pokroku a další digitalizace zejména veřejné správy, která dlouhodobě…

Změny v režimu doručování datových zpráv v soukromé poštovní komunikaci

S účinností od 1. ledna 2022 možná trochu stranou zájmu došlo ke změně, jež se ale dotkla velkého množství osob, totiž všech uživatelů datových schránek. Tento článek vysvětlí první várku již účinných změn na poli datových schránek, které se týkají režimu doručování datových zpráv v soukromoprávní komunikaci-poštovních datových zpráv. Základní právní…