České společnosti by si měly zkontrolovat zapsané údaje o skutečných majitelích

Zákon o evidenci skutečných majitelů prošel s účinností k prvnímu říjnu 2022 novelizací a každá (nejen) společnost by si proto měla sama zkontrolovat, zda jsou „její“ informace v evidenci aktuální. Pokud nejsou, už dávno byl nejvyšší čas to napravit. Chybné nebo nedostatečné údaje mohou totiž právnickým osobám přinést velké potíže. Systém evidence…

Přístup k evidenci skutečných majitelů by neměl být veřejný, rozhodl Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr Evropské Unie (dále jen „SDEU“) zveřejnil dne 22. listopadu 2022  rozsudek[1], jímž prohlásil ustanovení evropské směrnice proti praní špinavých peněz, na jehož základě musely být informace o skutečných majitelích právnických osob (např. tedy českých společností) dostupné široké veřejnosti, za neplatné pro rozpor s právem na respektování soukromého života a ochranu…

Evidence skutečných majitelů – změny od června 2021

Celý západní svět se snaží bojovat s praním špinavých peněz, a to různými způsoby. Jedním ze způsobů, který zvolila Evropská unie, jsou evropské směrnice snažící se legislativně upravit předcházení využívání finančního systému k praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Nástrojem tohoto boje je rovněž tzv. evidence skutečných majitelů právnických osob. V návaznosti na…