19. srpna 2021

Velká exekuční novela – dlužníci

V minulém příspěvku jsme se věnovali exekuční novele z pohledu věřitelů a zaměstnavatelů dlužníků, kdy z pohledu věřitele byl nejvýznamnější novinkou institut zastavení exekuce pro nevymahatelnost po uplynutí určité doby. V tomto příspěvku se budeme věnovat k dopadům novely na dlužníka (povinného). Již z podstaty účelu novely plyne, že díky ní budou práva dlužníka posílena. O…
13. srpna 2021

Velká exekuční novela – věřitelé a zaměstnavatelé dlužníka

Dne 7.7.2021 schválili poslanci návrh zákona, kterým se zásadním způsobem mění exekuční řízení, a to ve vztahu ke všem aktérům – povinnému, věřiteli, zaměstnavateli povinného i exekutorovi. Návrh zákona podepsal president dne 20.7.2021, a ve Sbírce zákonů byl publikován pod číslem 286/2021 Sb. Jedná se o novelu občanského soudního řádu,…

Teritorialita exekutorů – výhody a nevýhody

Jaké jsou důvody pro (ne)zavedení teritoriality soudních exekutorů? Dne 2.10.2018 byl skupinou poslanců předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh novely zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“). Oproti současnému stavu, kdy si libovolného soudního exekutora může vybrat oprávněný (věřitel), by s účinností novely vykonával…