K povinnostem likvidátora při provádění likvidace obchodní společnosti

ÚVOD Ke zrušení obchodní společnosti může docházet z mnoha důvodů. Často je k tomuto úkonu přistupováno v důsledku rozhodnutí samotných společníků, kteří již nemají zájem na další existenci společnosti. Ať je již důvod jakýkoliv, měl by ve velké většině případů následovat po zrušení obchodní společnosti proces označovaný jako likvidace. I přesto, že se…

Přehled praktických právních a daňových novinek v roce 2020

Připravili jsme pro Vás přehled nejvýraznějších praktických novinek v oblasti práva a daní, které buď již od 1. ledna 2020 nastaly nebo se očekává, že nastanou v průběhu roku 2020.   PRÁVO NEMOVITOSTÍ Zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí Od počátku roku je nutné počítat se zvýšenými náklady spojenými především…