Obnovení a pokračování likvidace obchodní společnosti

ÚVOD Obnovením a pokračováním likvidace obchodní společnosti rozumíme označení pro instituty zakotvené v rámci ustanovení § 208 a 209 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Jedná se o instituty, jejichž prostřednictvím zákonodárce pamatuje na případy, kdy po skončení likvidace společnosti a jejím případném…

K povinnostem likvidátora při provádění likvidace obchodní společnosti

ÚVOD Ke zrušení obchodní společnosti může docházet z mnoha důvodů. Často je k tomuto úkonu přistupováno v důsledku rozhodnutí samotných společníků, kteří již nemají zájem na další existenci společnosti. Ať je již důvod jakýkoliv, měl by ve velké většině případů následovat po zrušení obchodní společnosti proces označovaný jako likvidace. I přesto, že se…