Nájem prostor sloužících podnikání

Nájem prostor sloužících podnikání (dříve nájem nebytových prostor) je jednou ze speciálních úprav nájmů v občanském zákoníku, který se úpravou nejvíce blíží úpravě nájmu k zajištění bytových potřeb. Avšak zatímco nájem „k bydlení“ upřednostňuje širokou a neměnnou ochranu práva nájemce, u „podnikatelského“ nájmu se mohou stran od zákonné úpravy libovolně odchýlit. Identifikačním prvkem…

Problematika určení výše úroku z jistoty u nájmu bytu

Je běžnou praxí, že se při podpisu nájemní smlouvy na byt skládá ze strany nájemce peněžitá jistota (dříve „kauce“), ze které se hradí případná škoda způsobená nájemcem, dluhy na nájemném apod. Dříve bývaly takto uložené peníze mimo běžný dosah pronajímatele a jediná možnost jejich využití byly tyto nutné výdaje. Nový…