Problematika vystěhování neplatících nájemců

Mnoho pronajímatelů se již určitě někdy ocitlo v situaci, kdy byl nájemce bytu v prodlení se zaplacením nájemného. V takový okamžik asi většina pomyslí na výši jistoty, kterou od nájemce obdrželi. Výše jistoty aktuálně nesmí být větší než trojnásobek výše měsíčního nájemného, myšleno čistého nájemného bez nákladů na služby. Vzhledem k tomu, že pronajímatel…

Vzdání se zástavního práva a jeho výmaz z katastru nemovitostí

Zástavní právo zřízené k nemovitosti patří nejen v realitní praxi mezi jeden z nejvyužívanějších zajišťovacích nástrojů. Často je využíváno věřiteli poskytujícími finanční prostředky pro financování koupě či výstavby nemovitosti k zajištění jejich pohledávky plynoucí z poskytnutého úvěru kupujícímu či developerovi. Ačkoliv vznik zástavního práva k nemovitosti a jeho zápis do…

Přehled praktických právních a daňových novinek v roce 2020

Připravili jsme pro Vás přehled nejvýraznějších praktických novinek v oblasti práva a daní, které buď již od 1. ledna 2020 nastaly nebo se očekává, že nastanou v průběhu roku 2020.   PRÁVO NEMOVITOSTÍ Zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí Od počátku roku je nutné počítat se zvýšenými náklady spojenými především…