Whistleblowing: Jste připraveni? My ano!

Legislativním procesem aktuálně prochází návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Jak se na novou legislativu efektivně připravit? Nejen o tom je webinář, který pořádáme s dánskou společností Whistleblower Software ApS. Co přináší nová legislativa? A komu? Vláda minulý týden schválila návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Zákon má přinést regulaci tzv. whistleblowingu, tedy…
19. srpna 2021

Velká exekuční novela – dlužníci

V minulém příspěvku jsme se věnovali exekuční novele z pohledu věřitelů a zaměstnavatelů dlužníků, kdy z pohledu věřitele byl nejvýznamnější novinkou institut zastavení exekuce pro nevymahatelnost po uplynutí určité doby. V tomto příspěvku se budeme věnovat k dopadům novely na dlužníka (povinného). Již z podstaty účelu novely plyne, že díky ní budou práva dlužníka posílena. O…
13. srpna 2021

Velká exekuční novela – věřitelé a zaměstnavatelé dlužníka

Dne 7.7.2021 schválili poslanci návrh zákona, kterým se zásadním způsobem mění exekuční řízení, a to ve vztahu ke všem aktérům – povinnému, věřiteli, zaměstnavateli povinného i exekutorovi. Návrh zákona podepsal president dne 20.7.2021, a ve Sbírce zákonů byl publikován pod číslem 286/2021 Sb. Jedná se o novelu občanského soudního řádu,…

Odvolatelnost vedoucích zaměstnanců ve světle nové právní úpravy

Poslední novela zákoníku práce[1] účinná od 30. července 2020 (s výjimkami, které jsou účinné od 1. ledna 2021) přinesla do oblasti pracovního práva mnoho větších i menších změn. Některými důležitými změnami jsme se již zabývali v letním shrnujícím příspěvku s názvem Velká novela zákoníku práce. Zaměřili jsme se v něm například na nový…