23. června 2021

Zákon o prověřování zahraničních investic

Česká republika je podle Ministerstva průmyslu a obchodu jednou z nejotevřenějších ekonomik na světě a je vyhledávaným cílem zahraničních investorů, kteří významně přispívají k rozvoji českých firem. Jedním z důležitých rysů atraktivního investičního prostředí je také existence účinných nástrojů k obraně před rizikovými investory, kteří mohou ohrozit bezpečnost či veřejný…

Důležité, ale i zajímavé legislativní novinky pro nový rok 2021

Nový rok 2021 nebude ovlivněný jen stále neustupující koronavirovou pandemií, ale i mnoha tuzemskými legislativními změnami. Některé z nich jsou všeobecně veřejnosti známé, jiné nikoliv, proto Vám i letos přinášíme ucelený souhrn nejdůležitějších, nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn, jež mají nabýt účinnosti právě v roce 2021. Nezapomínejme totiž, že štěstí přeje připraveným,…