K povinnostem likvidátora při provádění likvidace obchodní společnosti

ÚVOD Ke zrušení obchodní společnosti může docházet z mnoha důvodů. Často je k tomuto úkonu přistupováno v důsledku rozhodnutí samotných společníků, kteří již nemají zájem na další existenci společnosti. Ať je již důvod jakýkoliv, měl by ve velké většině případů následovat po zrušení obchodní společnosti proces označovaný jako likvidace. I přesto, že se…