11. února 2020

„Velká“ novela zákoníku práce je prozatím v nedohlednu aneb doručování stěžejních pracovněprávních dokumentů zaměstnancům poštou zůstává nadále problematické

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) v ust. § 334 upravuje základní pravidla pro doručování písemností zaměstnancům, které se týkají vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, dále důležitých písemností týkajících se…

Přehled praktických právních a daňových novinek v roce 2020

Připravili jsme pro Vás přehled nejvýraznějších praktických novinek v oblasti práva a daní, které buď již od 1. ledna 2020 nastaly nebo se očekává, že nastanou v průběhu roku 2020.   PRÁVO NEMOVITOSTÍ Zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí Od počátku roku je nutné počítat se zvýšenými náklady spojenými především…