Ústní pracovněprávní dohody a jejich význam

V praxi se může stát, že se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnou na vzniku pracovního poměru či jeho změně ústně, například prozatímně, dokud se nesepíše písemná smlouva. Je však takové jednání platné a má zaměstnanec za takto vykonanou práci nárok na odměnu? A jak je to v případě nedodržení formy při ukončení pracovního…

K nároku na spravedlivou odměnu za připravenost k práci

Každý zaměstnanec má právo na půlhodinovou přestávku na jídlo a oddech nejpozději po 6 hodinách nepřetržité práce. Mladistvým zaměstnancům vzniká tento nárok po 4,5 hodinách. Za tuto přestávku nenáleží zaměstnanci mzda či plat. Z tohoto pravidla však existuje výjimka související s povahou některých prací. Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být…

Pracovní náplň – vhodná náležitost pracovní smlouvy?

Zřejmě nikoho nepřekvapí, že pracovní poměr je nejčastěji zakládán pracovní smlouvou. Málokdo však ví, jakým způsobem pracovní smlouvu zcela vhodně a správně sepsat a jaká rozdílná práva a povinnosti plynou z na první pohled podobných ujednání, jejichž aplikace se však pro praxi může zásadně lišit. Často se v ní objevují neplatná anebo…

Velká novela zákoníku práce

Dne 10.6.2020 došlo ke schválení „velké“ novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), jež byla ve Sbírce zákonů publikována pod číslem 285/2020 (dále jen „novela“). Novela nabývá účinnosti 30.7.2020, avšak s tím, že zejména změny týkající se sdíleného pracovního místa, dovolené a náhrady…

Zaměstnavatel by si měl vždy důkladně ohlídat včasné uzavírání pracovních smluv s novými zaměstnanci, mohl by se jinak připravit o možnost platně zrušit pracovní poměr se zaměstnancem ve zkušební době

Zkušební doba je obecně vnímána jako velmi významný institut pracovního práva, který dává zaměstnavateli (a samozřejmě i zaměstnanci) prostor ve sjednané zkušební době uvážit, zda má zájem na dalším trvání pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele a pokud usoudí, že takový zájem nemá, pak je mu touto cestou jednoduše umožněno pracovní…