K určitosti ujednání o smluvní pokutě vyjádřené procentem z dlužné částky

Smluvními stranami bývá v praxi často pro utvrzení povinnosti uhradit řádně a včas finanční plnění sjednávána v rámci smluv smluvní pokuta, přičemž bývá nezřídka určená určitým způsobem jejího výpočtu závislém na době prodlení dlužníka. Jedním z možných způsobů, jak výši smluvní pokuty určit, je stanovení výpočtu dle procentní sazby za…

Aplikace institutu vyšší moci nejen v době epidemie

Institut, který znali už Římané, je více než relevantní i dnes. Řeč je o vyšší moci, neboli vis maior – o právní skutečnosti, která je za daných podmínek nepředvídatelná a objektivně neodvratitelná. Ustanovení o vyšší moci se obvykle netěší velké pozornosti, v souvislosti s epidemií viru způsobující onemocnění COVID-19 je…