Influenceři a skrytá reklama na sociálních sítích

S neustále rostoucím vlivem internetu se firmy přirozeně uchýlily k inovativním reklamním metodám pro šíření povědomí o svých produktech, a to zejména využíváním rozmachu sociálních sítí jako nového způsobu marketingu – influencer marketing. Zcela zásadními pilíři této revoluce jsou nepochybně influenceři a problematika skryté reklamy, kterými se v článku budeme mimo jiné zabývat. Dalším…

Základní pravidla pro fungování na sociálních sítích – reklama a spotřebitelské soutěže

Příspěvek si klade za cíl představit základní pravidla pro fungování na sociálních sítích, a to zejména v kontextu regulace reklamy či spotřebitelských soutěží, neboť s těmito dvěma fenomény se lze na sociálních sítích setkat nejčastěji (z hlediska oblastí, které jsou specificky regulovány). Zároveň si ale mnoho uživatelů (ať již spotřebitelů či podnikatelů)…

Soudcovské skutkové podstaty nekalé soutěže

Úvod Cílem tohoto příspěvku je přiblížit čtenářům zákonem výslovně neupravené odvětví nekalé soutěže, resp. její výslovně neupravené skutkové podstaty. Nekalá soutěž je od roku 2014 upravena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to v ustanovení § 2976 občanského zákoníku a následující.  Struktura úpravy je zvolena tak, že…