Influenceři a skrytá reklama na sociálních sítích

S neustále rostoucím vlivem internetu se firmy přirozeně uchýlily k inovativním reklamním metodám pro šíření povědomí o svých produktech, a to zejména využíváním rozmachu sociálních sítí jako nového způsobu marketingu – influencer marketing. Zcela zásadními pilíři této revoluce jsou nepochybně influenceři a problematika skryté reklamy, kterými se v článku budeme mimo jiné zabývat. Dalším…

Základní pravidla pro fungování na sociálních sítích – reklama a spotřebitelské soutěže

Příspěvek si klade za cíl představit základní pravidla pro fungování na sociálních sítích, a to zejména v kontextu regulace reklamy či spotřebitelských soutěží, neboť s těmito dvěma fenomény se lze na sociálních sítích setkat nejčastěji (z hlediska oblastí, které jsou specificky regulovány). Zároveň si ale mnoho uživatelů (ať již spotřebitelů či podnikatelů)…