21. července 2020

Co přinese velká novela zákona o obchodních společnostech a družstvech?

Ve Sbírce zákonů byl dne 13.2.2020 vyhlášen zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK v novelizovaném znění“). Novela ZOK nabude účinnosti dne 1.1.2021. Cílem této novely je sjednotit českou právní úpravu s právem Evropské unie, snížit…

Souhlas valné hromady s převodem části závodu po nadcházející novele zákona o obchodních korporacích

Koupě závodu je po rekodifikaci soukromého práva v roce 2014 upravena v ustanovení § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Úprava koupě závodu představuje speciální úpravu ke kupní smlouvě. Koupě závodu je charakteristická tím, že jde o koupi věci hromadné, tj. závodu. Závod…