Vzdání se zástavního práva a jeho výmaz z katastru nemovitostí

Zástavní právo zřízené k nemovitosti patří nejen v realitní praxi mezi jeden z nejvyužívanějších zajišťovacích nástrojů. Často je využíváno věřiteli poskytujícími finanční prostředky pro financování koupě či výstavby nemovitosti k zajištění jejich pohledávky plynoucí z poskytnutého úvěru kupujícímu či developerovi. Ačkoliv vznik zástavního práva k nemovitosti a jeho zápis do…