Zpět

(Téměř) Plošné zřizování datových schránek

19. prosince 2022

Digitalizace ve veřejné správě a podnikání je v posledních letech velice žhavé téma.

1.ledna 2023 vejde v účinnost novelizace právní úpravy, která bude znamenat výrazné rozšíření okruhu osob, kterým budou automaticky (a tedy povinně) zřizovány datové schránky.

Cílem nové úpravy je následování technologického pokroku a další digitalizace zejména veřejné správy, která dlouhodobě zůstává pozadu. V Evropské unii jsou podobné úpravy již zcela běžné a datové schránky spolu s elektronickým prokazováním totožnosti se dostávají do popředí.

Okruh osob, kterým jsou v České republice nyní automaticky zřizovány datové schránky (například právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, advokáti, daňoví poradci apod.), se na základě novelizace mezi 1. lednem a 31. březnem 2023 (k zavádění datových schránek dojde ve třech vlnách) rozšíří tak, že nově budou automaticky (a tedy povinně) datové schránky zřízeny všem podnikajícím fyzickým osobám a dále všem právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku (tedy nejen těm, které jsou zapsané v obchodním rejstříku). Počet aktivních datových schránek by se tak z nynějších 1,4 milionu měl zřejmě razantně zvýšit.[1]

Změna se dotkne zejména klasických osob samostatně výdělečně činných (tedy tzv. živnostníků či OSVČ), spolků, nadací, společenství vlastníků jednotek či různorodých sdružení, pokud již nyní nemají svou datovou schránku zřízenu dobrovolně. Těm dosud byla zřizována datová schránka právě pouze na základě jejich žádosti, tedy na dobrovolném principu.

Novela původně měla taktéž zavést automatické zřizování datových schránek i běžným občanům. Slovy práva fyzickým osobám, které jsou zapsány v registru obyvatel, jsou plně svéprávné a které od 1. ledna 2023 využijí prostředek pro elektronickou identifikaci dle kvalifikovaného systému elektronické identifikace, tedy například bankovní identitu či elektronický občanský průkaz. Vůči tomuto rozhodnutí se však vymezilo Ministerstvo vnitra společně s Vládou ČR a obě komory Parlamentu i prezident jim ve výsledku dali za pravdu.

Podle Ministerstva vnitra je totiž původní plán na zavedení povinných datových schránek občanům v současné společensko-ekonomické situaci příliš ambiciózní a pro některé občany by mohl být zatěžující, zvláště pro ty s digitálními dovednostmi ne na tak vysoké úrovni. Nadále tedy bude v tomto ohledu platit současná úprava, kdy se datové schránky nepodnikajícím občanům zřizují pouze na základě explicitní žádosti o vytvoření datové schránky. Na další digitální pokrok v tomto směru si tedy budeme muset ještě počkat.

Rozšiřování datových schránek je jednoznačným krokem kupředu k plné digitalizaci nejen státního aparátu, ale i soukromé sféry a nabízí pro soukromou sféru zajímavou alternativu k běžné poště, která je zároveň bezpečnější a průkaznější než jakékoli ostatní druhy elektronické komunikace. Lze však souhlasit se skepticismem ohledně toho, zda by byli běžní občané na takové kroky připraveni.


[1] Datoveschranky.info [online]. MINISTERSTVO VNITRA ČR [cit. 2022-11-15]. Dostupné z: https://www.datoveschranky.info/statistiky