Zpět

V oblasti trestního práva disponujeme rozsáhlými zkušenostmi. Naší specializací je zejména oblast majetkové trestné činnosti a tzv. kriminalita bílých límečků, v nichž členové našeho týmu v praxi řešili řadu rozsáhlých a komplikovaných kauz. Klademe důraz na detailní znalost skutkového stavu, efektivní právní argumentaci a využití všech dostupných právních nástrojů. Klíčová je pro nás úzká spolupráce s klientem a společná tvorba strategie od počátku řešené kauzy.

Služby poskytujeme fyzickým i právnickým osobám, v oblasti trestního práva zajišťujeme komplexní podporu. Vedle obhajoby či zastoupení poškozeného v trestním řízení provádíme rovněž přípravu compliance programů, interní vyšetřování či analýzy a řadu dalších činností.

Obhajoba v trestním řízení
Vaši obhajobu jsme připraveni a schopni převzít kdykoli v průběhu trestního řízení. V každé fázi existují prostředky obrany, které lze využít. Čím dříve se však na nás obrátíte, tím více možností budeme moci využít. V řadě případů věc při správném vedení nemusí vůbec dospět k soudu. Správným nastavením strategie a efektivním využitím všech dostupných právních prostředků Vám pomůžeme dosáhnout nejvyšší možné šance, že případné trestní stíhání pro Vás nebude mít vážné následky.

Zastoupení poškozeného
Pomůžeme Vám účinně prosadit Vaše práva, která byla poškozena trestným činem. Zároveň vyhodnotíme, zda je pro Vás efektivnější vymáhání práv cestou trestního řízení, či u civilního soudu, případně jejich kombinace.

Příprava trestního oznámení
V případě podezření na spáchání trestného činu zejména posoudíme, zda věc dosahuje trestní roviny. Zhodnotíme dostupné důkazy a připravíme trestní oznámení tak, abychom dosáhli nejvyšší možné šance, že pachatel bude potrestán a Vám bude nahrazena případně vzniklá škoda. Využijeme všechny prostředky pro dosažení účinného vyšetřování.

Právní zastoupení při podání vysvětlení
Předvolání k podání vysvětlení často znamená, že je dotyčná osoba podezřelá ze spáchání trestného činu. Na tom, co (ne)řekne, může záležet její další osud. Jste-li k podání vysvětlení předvoláni, probereme situaci a určíme Vaši pravděpodobnou pozici a důkazní situaci na straně policie. Na základě toho spolu zvolíme optimální strategii. K podání vysvětlení Vás doprovodíme a zajistíme plné zachování Vašich práv.

Obnova řízení
Obnova řízení představuje možnost, jak zvrátit pravomocné nepříznivé soudní rozhodnutí. K tomu jsou třeba nové skutečnosti nebo důkazy, které by přesvědčily soud o tom, že je třeba původní rozhodnutí přehodnotit. Posoudíme Vaše možnosti pro úspěšnou obnovu řízení a poskytneme Vám maximální podporu při snaze o jeho dosažení, stejně jako v případně navazujícím obnoveném řízení.

Compliance programy
Trestní odpovědnost nehrozí pouze fyzickým, ale i právnickým osobám. Přivodit ji může mimo jiné „pouhé“ protiprávní jednání řadového zaměstnance. Efektivně nastavený systém nástrojů pro dodržování právních a etických norem může před takovými následky ochránit. Klientům připravujeme compliance program šitý na míru, v souladu s rozhodovací praxí soudů a metodikou Nejvyššího státního zastupitelství.

Interní vyšetřování
V případě podezření na protiprávní jednání uvnitř právnické osoby posoudíme situaci a navrhneme potřebné kroky, aby mohla být věc efektivně řešena. S ohledem na zjištěný stav doporučíme navazující kroky odpovídající zákonu a potřebě klienta. Ať se bude jednat o pracovněprávní sankce, vymáhání škody u civilního soudu, trestní oznámení, či jiné nástroje, všechny možnosti posoudíme a vybrané pomůžeme realizovat. Zároveň doporučíme, jak vzniku podobných případů do budoucna předcházet.

Trestněprávní analýzy
Provádíme posouzení trestněprávních aspektů širokého spektra jednání. Poskytneme důkladnou analýzu jak jednání realizovaného v minulosti, tak i kroků zvažovaných do budoucna. Upozorníme na rizika a navrhneme řešení k jejich odstranění či minimalizaci, to vše s důrazem na rozhodovací praxi soudů a při využití veškerých našich zkušeností.