Zpět

Změny v režimu doručování datových zpráv v soukromé poštovní komunikaci

19. ledna 2022

S účinností od 1. ledna 2022 možná trochu stranou zájmu došlo ke změně, jež se ale dotkla velkého množství osob, totiž všech uživatelů datových schránek. Tento článek vysvětlí první várku již účinných změn na poli datových schránek, které se týkají režimu doručování datových zpráv v soukromoprávní komunikaci-poštovních datových zpráv.

Základní právní úpravu týkající se datových schránek obsahuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”). Od 1.ledna 2022 je účinná změna ustanovení § 18a Zákona, týkající se režimu doručování.

Uživatelé se tak mohou těšit na tyto konkrétní změny:

Příjem poštovních (tedy soukromoprávních) datových zpráv je nyní automaticky v základu povolen pro právnické i všechny fyzické osoby a příjem těchto zpráv si budou moci vypnout jen fyzické nepodnikající osoby.

Nově se uplatní fikce doručení desátý den od dodání datové zprávy u soukromoprávních (poštovních) datových zpráv. Režim fikce doručení i při nepřihlášení uživatele do systému se tak sjednotil u všech typů dodaných zpráv.

Česká pošta navíc službu poslání zprávy prostřednictvím datové schránky citelně zlevnila na 5 Kč (včetně DPH) za každou odeslanou zprávu.

Ve svém souhrnu tyto změny znamenají, že uživatelé datových schránek mají opět o jeden důvod méně chodit na poštu. Nejen v souvislosti s pandemickou krizí tato změna dává jistě smysl. Zvláště fyzické (podnikající) osoby ale budou muset nově věnovat datové schránce větší pozornost než doposud.

Závěrem se hodí podotknout, že v současnosti je platných celkem pět novelizací Zákona, které postupně budou nabývat účinnosti v období od 1. ledna 2022 až do 1. července 2023. V budoucnu nás tak čeká mimo jiné rozšíření okruhu osob s automaticky zřízenou datovou schránkou a dále větší integrace systému datových schránek se systémem NIA (Národní bod pro identifikaci a autentizaci) a bankovní identitou. Zároveň tak můžeme hovořit o skutečné a narůstající ambici státu se opravdu digitalizovat.