Přejít na hlavní menu

Aktuality

Buďte s námi stále v obraze. Podívejte se, co zajímavého se u nás a v právním světě aktuálně děje.

České společnosti by si měly zkontrolovat zapsané údaje o skutečných majitelích

Zákon o evidenci skutečných majitelů prošel s účinností k prvnímu říjnu 2022 novelizací a každá (nejen) společnost by si proto měla sama zkontrolovat, zda jsou „její“ informace v evidenci aktuální. Pokud nejsou, už dávno byl nejvyšší čas to napravit. Chybné nebo nedostatečné údaje mohou totiž právnickým osobám přinést velké potíže.

Systém evidence skutečných majitelů je nástrojem státu pro boj s praním špinavých peněz a financováním terorismu. Povinnost zapsat skutečného majitele se týká českých právnických osob již několik let. Od zmíněné novelizace se však tato povinnost nově vztahuje také na dříve nezahrnuté osoby, jako jsou církve, politické strany či společenství vlastníků jednotek.

V případě, že nebudete mít zapsaného svého skutečného majitele, můžete se dostat do velkých problémů.

Málo kdo ví, že zápis skutečného majitele kontrolují mimo jiné také banky. Absence zápisu tak může společnost připravit o bankovní financování, i když má všechny ostatní dokumenty v pořádku. Také zadavatelé veřejných zakázek (tedy nakupující veřejný aparát) mají povinnost ověřovat zápis skutečného majitele v rámci evidence. V případě nesplnění zákonných podmínek tak může být taková společnost ze státní zakázky vyloučena. Další omezení se týkají samotných skutečných majitelů společností. Těm může být v důsledku absence jejich zápisu v evidenci znemožněno hlasovat na valné hromadě (tedy na nejvyšším orgánu společnosti), případně jim nemůže být vyplácen podíl na zisku společnosti (laicky řečeno dividenda), v níž jsou sice skutečnými majiteli, avšak nejsou zapsáni v evidenci.

Takový stav může být pro typickou českou společnost s většinovým společníkem naprosto zásadní.

Aktualizace zápisu musí proběhnout do 30 dnů ode dne vzniku postavení skutečného majitele společnosti.

K nápravě chybného stavu může být společnost vyzvána také soudem, u kterého je vedena v obchodním rejstříku. V případě, že chybný stav ani po výzvách nenapraví, může ve výjimečných případech dostat až půlmilionovou pokutu.

Důrazně doporučujeme všem dotčeným právnickým osobám ověření zapsaných údajů, případně jejich aktualizaci. Zákonem navázané sankce totiž mohou ohrozit jejich samotné fungování.

Autoři článku

Michal Kapitán
Michal KapitánNewsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři