Přejít na hlavní menu

Náš tým

Náš tým je postaven tak, abychom klientům poskytovali prvotřídní právní služby v různých oblastech i situacích. Máme za sebou zkušenosti z jiných předních advokátních kanceláří, významných obchodních společností či orgánů státní správy, takže se na jednotlivé případy umíme dívat z různých úhlů.

Vít Kučera

Vít Kučera

advokát, řídící partner, zakladatel a jediný společník kanceláře, tvůrce vize a garant hodnot

Vít Kučera je zakladatelem a jediným společníkem kanceláře, tvůrcem její vize a garantem jejích hodnot. V advokátní praxi se zaměřuje především na soudní spory a akviziční poradenství. Věnuje se rovněž péči o strategické klienty kanceláře. Vyhledává neobvyklé případy a situace vyžadující kreativní a inovativní přístup.
více
Petra Stoklasová

Petra Stoklasová

advokátka a partnerka kanceláře, expertka zejména na korporátní právo, závazkové právo a transakce

Petra je partnerkou kanceláře a odborným garantem významné části jejích výstupů. Zároveň má na starosti profesní rozvoj mladších členů kanceláře. Její specializací je korporátní právo, zejména pak právo obchodních společností, a závazkové právo.

více
Michal Kapitán

Michal Kapitán

advokát a partner kanceláře se zaměřením především na kapitálové trhy a veřejné zakázky

Michal je partnerem kanceláře. Ve své advokátní praxi se zaměřuje mimo jiné na emise korporátních dluhopisů a na právo veřejných zakázek. Za svou práci v této oblasti získal několik ocenění. Michal se rovněž podílí na rozvoji mladších členů kanceláře a řídí její publikační činnost.

více
Petr Motyčka

Petr Motyčka

advokát a partner kanceláře pro trestní právo, odborník na trestní právo, soudní spory a insolvence

Petr je partnerem kanceláře pro trestní právo. Specializuje se primárně na tuto oblast, na problematiku trestní odpovědnosti právnických osob a na soudní spory. Mezi jeho další specializace patří správní a insolvenční právo. Aktivně se věnuje publikační činnosti.

více
Marie Timoščuková

Marie Timoščuková

advokátka a vedoucí týmu se specializací zejména na pracovněprávní a závazkovou agendu

Marie působí na pozici advokátky a vedoucí týmu. Podílí se na poskytování poradenství klíčovým klientům kanceláře  napříč sektory, přičemž se specializuje zejména na pracovní právo, a dále na smluvní a sporovou agendu.

více
Martin Tůma

Martin Tůma

advokát a vedoucí týmu specializující se vedle litigací i na stavebnictví

Martin zastává pozici advokáta a vedoucího týmu. Věnuje se především sporové agendě, s níž má bohaté zkušenosti z rozsáhlých a komplikovaných kauz, týkajících se zejména pojištění, výstavby, dopravy, nájmů a celé řady dalších odvětví. Tyto zkušenosti Martin dále zúročuje i v rámci agendy stavebního práva, kde pomáhá klientům s realizací výstavbových projektů, včetně zastupování před úřady a správními soudy.

více
Pavel Bláha

Pavel Bláha

advokát a vedoucí týmu, se specializací na transakční poradenství a na korporátní a závazkové právo

Pavel je na pozici advokáta a v rámci své praxe se soustředí především na soukromoprávní agendu. Má zkušenosti s poskytováním právních služeb při významných domácích i mezinárodních transakcích a s komplexním právním poradenstvím pro obchodní společnosti.

více
Jana Šetřilová

Jana Šetřilová

advokátka se specializací na pracovní právo, obchodně závazkové vztahy a litigace

Jana je na pozici advokátky a působí na pobočce kanceláře v Hradci Králové. Specializuje se na poskytování právního poradenství zejména v oblasti pracovního práva a kolektivního vyjednávání, obchodně závazkových vztahů a nemovitostí. Dále má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů v pracovněprávních i obchodních sporech.

 

více
Magdalena Krkošková

Magdalena Krkošková

advokátka specializující se na obchodní a závazkové právo a transakční poradenství

Magdalena se z pozice advokátky věnuje obchodnímu a závazkovému právu, transakčnímu poradenství, právu nemovitostí a také korporátní agendě, včetně přeměn. Má za sebou práci pro jednu z předních tuzemských investičních skupin.

více
Kateřina Obertová

Kateřina Obertová

advokátka se specializací na závazkové a korporátní právo, nemovitostní právo a sporovou agendu

Kateřina se na pozice advokátky specializuje zejména na závazkové právo a korporátní právo, nemovitostní právo a sporovou agendu. V rámci své dosavadní praxe získala zkušenosti v advokátní kanceláři, jako interní právnička ve společnosti působící v oblasti telekomunikací i jako samostatná advokátka.

více
Vít Švestka

Vít Švestka

advokát a daňový poradce se specializací na daňové právo a transakční poradenství

Vít je advokátem a daňovým poradcem, který se věnuje především daňovému právu a transakčnímu poradenství. Klientům také poskytuje komplexní právní řešení v oblasti nemovitostí, vyjednávání smluv a přípravou finanční a zajišťovací dokumentace. Vít současně působí na Vysoké škole ekonomické, kde publikuje a přednáší.

více
Tereza Procházková

Tereza Procházková

advokátka se specializací na korporátní a závazkové právo, nemovitostní právo a sporovou agendu

Tereza se specializuje zejména na korporátní a závazkové právo, nemovitostní právo a sporovou agendu. V rámci své dosavadní praxe byla členem právních týmů při poskytování komplexního právního poradenství mimo jiné u řady významných vnitrostátních i mezinárodních akvizic v oblasti nemovitostí. Tereza aktuálně čerpá rodičovskou dovolenou. 

více
Lukáš Šikel

Lukáš Šikel

advokát se specializací na sporovou agendu, insolvence a stavební právo

Lukáš se specializuje zejména na řešení soudních sporů, což je praxe, které se dříve věnoval v mezinárodních advokátních kancelářích. Zkušenosti má v civilních, obchodních i správních sporech. Během svého působení v advokacii se také věnoval insolvencím včetně incidenčních sporů. V endors se navíc věnuje stavebnímu právu.

více
Michal Kubica

Michal Kubica

advokátní koncipient se zaměřením na právo obchodních korporací, závazkové právo a transakce

Michal je advokátním koncipientem a v současnosti se specializuje zejména na transakční poradenství, právo obchodních korporací a závazkové právo. Již během studia získal řadu zkušeností v rámci právních oddělení nejprve úspěšného startupu a posléze také mezinárodní korporace.

více
Matouš Pchálek

Matouš Pchálek

advokátní koncipient se specializací na sporovou agendu, smluvní vztahy a korporátní právo

Matouš je na pozici advokátního koncipienta a ve spolupráci s ostatními advokáty se podílí na poskytování komplexního právního servisu, zejména v oblasti smluvního, sporového a korporátního práva.

více
Patrik Šimonek

Patrik Šimonek

advokátní koncipient, specializuje se na sporovou agendu a na závazkové a trestní právo

Patrik se jako advokátní koncipient věnuje především sporové a závazkové agendě, podílí se též na právním poradenství v oblasti korporátních dluhopisů, práva duševního vlastnictví a majetkové trestné činnosti. V endors začínal jako právní asistent.

více
Denis Strouhal

Denis Strouhal

advokátní koncipient, specializuje se na smluvní vztahy, transakční poradenství a korporátní právo

Denis je advokátní koncipient a ve spolupráci s advokáty se podílí na poskytování komplexního právního servisu, zejména v oblasti transakčního poradenství, smluvního a korporátního práva. Během studia pracoval na Generálním finančním ředitelství.

více
Ivo Divila

Ivo Divila

advokátní koncipient se zaměřením na právo obchodních korporací, závazkové právo a transakce

Ivo je advokátním koncipientem a ve spolupráci s ostatními advokáty se podílí na poskytování komplexního právního servisu, zejména v oblasti transakčního poradenství, práva obchodních korporací a závazkového práva.

více
Jiří Vojtek

Jiří Vojtek

advokátní koncipient se zaměřením na stavební právo, veřejné zakázky, majetkovou trestnou činnost a manželské majetkové právo

Jiří je advokátní koncipient a věnuje se převážně stavebnímu právu, veřejným zakázkám, majetkové trestné činnosti a manželskému majetkovému právu. Kromě právnické fakulty vystudoval stavařinu a přes 10 let pracoval v zahraničí, mj. na renovaci historických komplexů. Díky tomu má naprosto jedinečný vhled do oboru stavebnictví.

více
Zuzana Bayramová

Zuzana Bayramová

advokátní koncipientka

Zuzana je advokátní koncipientka a v endors ve spolupráci s ostatními advokáty poskytuje komplexní právní poradenství. Specializuje se zejména na pracovní právo, korporátní právo a právo duševního vlastnictví. Již v průběhu studií nasbírala mnoho zkušeností z menších i mezinárodních advokátních kanceláří.

více
Kristýna Chyňavová

Kristýna Chyňavová

advokátní koncipientka specializující se na právo obchodních korporací a pracovní právo

Kristýna je advokátní koncipientka a ve spolupráci s ostatními advokáty se podílí na poskytování komplexního právního poradenství, zejména v oblasti korporátního práva a práva pracovního.

více
Petra Homolová

Petra Homolová

advokátní koncipientka specializující se na sporovou agendu, závazkové právo a právo obchodních korporací

Petra je advokátní koncipientka a ve spolupráci s ostatními advokáty se podílí na poskytování komplexního právního poradenství, zejména v rámci sporové agendy, v oblasti závazkového a korporátního práva.

více
Jaroslav Čižmář

Jaroslav Čižmář

advokátní koncipient, specializuje se především na transakční poradenství, korporátní a závazkové právo

Jaroslav začínal v endors jako právní asistent, nyní se již jako advokátní koncipient podílí ve spolupráci s advokáty na poskytování komplexního právního servisu převážně v oblasti transakčního poradenství, korporátního a závazkového práva, v neposlední řadě se pak věnuje i sporové agendě.

více
Valentina Pleskač Aulisa

Valentina Pleskač Aulisa

advokátní koncipientka se zaměřením na obchodní právo, právo obchodních korporací a závazkové právo

Valentina je na pozici advokátního koncipienta a ve spolupráci s advokáty se podílí na komplexním poskytování právního poradenství především v oblasti práva obchodních korporací a závazkového práva. Aktuálně čerpá mateřskou dovolenou.

více
Mazin Thabet

Mazin Thabet

právní asistent, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Mazin, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zastává pozici právního asistenta. Pro advokáty a advokátní koncipienty zajišťuje v konkrétních případech zpracovávání rešerší analyzováním právních předpisů, odborné literatury a aktuální soudní praxe a přípravu a kontrolu právní dokumentace.

více
Dominika Anderová

Dominika Anderová

office manager

Dominika je office manager, pomáhá s administrativou a chodem naší kanceláře. 

 
 
více
Kilián Slovák

Kilián Slovák

právní asistent, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Kilián dokončuje studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a u nás působí jako právní asistent. Pro advokáty a koncipienty zajišťuje především přípravu právních rešerší analyzováním právních předpisů, odborných publikací a judikatury a kontrolu právní dokumentace.

více
Sára Surová

Sára Surová

právní asistentka, studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Sára je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zastává pozici právní asistentky. V kanceláři především pomáhá advokátům a koncipientům přípravou právních rešerší skrze analýzu relevantních právních předpisů a judikatury, kontrolou právních dokumentů a souhrnnou administrativní podporou.

více
Daniel Voneš

Daniel Voneš

právní asistent, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Dan je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a u nás v kanceláři působí jako právní asistent. Jeho hlavní odpovědností je poskytovat advokátům a advokátním koncipientům podporu v konkrétních případech prostřednictvím provádění rešerší, analýzy právních předpisů, odborné literatury a současné soudní praxe. Dále je zodpovědný za přípravu a kontrolu právní dokumentace.

více
Denisa Kalousová

Denisa Kalousová

back office assistant

Denisa je Back Office Assistant a má na starost chod recepce v naší kanceláři. 

víceNewsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři