Přejít na hlavní menu

Naše specializace

endors jsme založili s přesvědčením, že právní služby na nejvyšší úrovni lze poskytovat pouze s dokonalou znalostí právních předpisů a současně okolního prostředí.
Naše specializace

Fúze a akvizice (M&A)

Fúze a akvizice (M&A)

Podíleli jsme se na řadě akvizic v klíčových oborech nejen české ekonomiky, díky čemuž jsme schopni navrhnout unikátní řešení směřující přímo ke klientem požadovanému výsledku, a to při absolutní minimalizaci rizika. Spolupracujeme s profesionálními investory a s poradenskými společnostmi, díky čemuž máme neustále aktuální informace o dění na trzích, stejně jako o světových trendech v oblasti M&A.
Soudní a rozhodčí řízení

Soudní a rozhodčí řízení

Soudní a rozhodčí řízení i mimosoudní řešení sporů pokládáme za jednu z našich klíčových specializací. Stovky hodin v soudních síních napříč Českou republikou nám umožňují zvolit od samého počátku správnou strategii a seznámit klienta s pravděpodobným vývojem sporu, stejně jako s výsledkem, který může realisticky očekávat.
Stavebnictví a nemovitosti

Stavebnictví a nemovitosti

​Zkušenosti s komerčními i rezidenčními nemovitostními projekty, ať už v přípravných či v počátečních fázích realizace, nebo při pozdějším nákupu či následném prodeji nemovitostí, nám umožňují nabídnout našim klientům úplnou právní podporu v oblasti developmentu a real estate.
Pracovní právo

Pracovní právo

V oblasti pracovního práva našim klientům nabízíme komplexní právní poradenství: Od sepisu potřebné pracovněprávní dokumentace a pomoci při správném nastavení vnitřních HR procesů přes oblast odborů a kolektivního vyjednávání až po řešení pracovněprávních sporů. Zastupujeme však nejen zaměstnavatele, se stejnou vervou pomáháme i zaměstnancům.

Kapitálové trhy

Kapitálové trhy

V dynamicky se rozvíjející oblasti kapitálových trhů jsme se v letech 2021 a 2022 stali doporučovanou kanceláří v žebříčku Právnická firma roku. Našim klientům pomáháme zejména s právní stránkou alternativních forem financování jejich podnikání. Máme bohaté zkušenosti s přípravou právní stránky dluhopisových emisí podléhajících dohledu ČNB.

Smluvní právo

Smluvní právo

Smluvní vztahy jsou součástí denního podnikání všech našich klientů. Cílem naší práce je zajištění dostatečné ochrany všem jejich podnikatelským zájmům. Smlouvy přitom komponujeme tak, aby pro podnikání nebyly překážkou, ale přínosem.
Trestní právo

Trestní právo

V oblasti trestního práva disponujeme rozsáhlými zkušenostmi. Náš tým má za sebou řešení řady rozsáhlých a komplikovaných kauz zejména v oblasti majetkové trestné činnosti a tzv. kriminality bílých límečků. Klademe důraz na detailní znalost skutkového stavu, efektivní právní argumentaci a využití všech dostupných právních nástrojů.

Korporátní právo

Korporátní právo

Komplexní péče o klienty samozřejmě zahrnuje právní podporu ve všech oblastech práva obchodních společností. Tvoříme vnitrostátní i mezinárodní holdingové struktury a společnostem poskytujeme úplnou právní podporu po celou dobu jejich existence.
Soutěžní právo

Soutěžní právo

Právní poradenství poskytujeme při řešení obchodních případů z oblasti nekalé soutěže či v rámci činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to s vysokou mírou úspěšnosti při plnění předem definovaných zájmů a potřeb klientů.
Ochrana průmyslového vlastnictví

Ochrana průmyslového vlastnictví

Průmyslové vlastnictví je mnohdy jedním z hlavních aktiv řady našich klientů. Díky tomu jsme si vytvořili komplexní soubor znalostí a zkušeností souvisejících s ochranou a vymáháním práv duševního vlastnictví, které pravidelně úspěšně a rádi uplatňujeme v praxi.
Insolvence

Insolvence

Staré pořekadlo říká, že risk je zisk. Podnikání však nezřídka přináší i finanční obtíže, které mohou přerůst až do úpadku. V oblasti insolvencí stoprocentně platí, že čas jsou peníze, proto jednáme rychle a strategicky. V oblasti insolvenčního práva nabízíme poradenství nejen věřitelům, ale i dlužníkům. Máme zkušenosti též s akvizicemi problémových aktiv.

Bankovnictví, finance a investice

Bankovnictví, finance a investice

Velké cíle a plány mnohdy znamenají i vysokou finanční náročnost. Našim klientům poskytujeme komplexní právní poradenství při často složitých jednáních s bankami i s privátními investory, a to ve všech oblastech a fázích jejich podnikání.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je v praxi často podceňované téma. Našim klientům poskytujeme komplexní právní poradenství a pomáháme jim správně a efektivně nastavit jak samotné zpracování osobních údajů, tak interní procesy a pravidla, která zajišťují, že se zpracovávanými osobními údaji bude nakládáno v přísném souladu s pravidly.

E-commerce

E-commerce

Internet je fenoménem dnešní doby a jeho využívání pro obchodní transakce se stalo běžnou součástí každodenního života. Známe veškerá úskalí i trendy online obchodování a poskytujeme potřebnou právní podporu u klientům z oblastí online prodeje, online marketingu či tvorby software a webových rozhraní.

Nově taktéž nabízíme komplexní právní audit e-shopů, pro více informací klikněte zde.

Sportovní právo

Sportovní právo

Máme obsáhlou praxi s poskytováním právního poradenství při významných sportovních událostech v České republice i v zahraničí. Výjimečný vhled do fungování sportovních klubů a znalost problémů, které řeší profesionální sportovci v průběhu své kariéry, nám umožňují nabídnout ojedinělou kvalitu služeb každému, kdo se pohybuje v oblasti především profesionálního sportu.
Privátní klienti

Privátní klienti

Řada majitelů společností, které jsou našimi klienty, v nás v průběhu spolupráce získala takovou důvěru, že se do našich rukou svěřili i osobně. Zajišťujeme zejména služby v oblasti správy majetku, včetně spolupráce se zahraničními kolegy při přípravě optimálních majetkových struktur. Věnujeme se i poradenství v oblasti soukromých investic a podpoře při mezigeneračních převodech aktiv a kapitálu.

Napište nám

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři


Newsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři