Přejít na hlavní menu

 

Předvídatelné pracovní podmínky znamenají změnu v informační povinnosti vůči zaměstnancům - nově obsáhleji, rychleji a včetně „dohodářů“

Očekávaná novela zákoníku práce nakonec úspěšně prošla legislativním procesem a její  účinnost v převážné části nastala od 1.10.2023. Jednou z oblastí, které se novela značně dotkla, je informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci ohledně obsahu pracovněprávního vztahu. Novela významně rozšiřuje…

28. 11. 2023
3m 17s
 

DPP a DPČ na cestě k zániku? Na dohodáře nově čeká dovolená, rozvrh pracovní doby i některé příplatky

Další z oblastí, kterou novela zákoníku práce zásadně mění, je úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, konkrétně tedy dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ). Kromě nové informační povinnosti zaměstnavatelů přináší novela mimo jiné novinky v podobě práva…

28. 11. 2023
4m 11s
 

Práce z domova – nově jen na základě písemné dohody, ale s možností nehradit zaměstnancům náklady

Home-office se stává součástí každodenní praxe u stále většího počtu zaměstnavatelů. V souvislosti s tímto trendem novela zákoníku práce nově upravila také podmínky výkonu práce na dálku, a to i nad rámec transpozice předpisů Evropské unie. Podrobnější analýze nové právní úpravy týkající se práce na dálku se věnujeme…

28. 11. 2023
4m 23s
 

Opožděná digitální revoluce v pracovněprávních vztazích

V dnešní době, kdy se digitalizace nezastavitelně šíří všemi oblastmi lidské činnosti, se také pracovněprávní vztahy nemohou ubránit jejímu vlivu. S aktuální novelou zákoníku práce proto rovněž s účinností k 1.10.2023 nastaly změny, které ovlivňují možnosti uzavírání pracovněprávních dokumentů elektronickou…

28. 11. 2023
4m 7s
 

Zaměstnanecký opční program: Jak neztratit klíčové zaměstnance a podporovat start-upy

Zaměstnanecké opční programy se stávají stále populárnějšími nástroji pro zajištění loajality zaměstnanců a zároveň pro motivaci k růstu a úspěchu společnosti. V tomto článku se podíváme na to, co přesně zaměstnanecký opční program znamená, a jaké jsou jeho obvyklé varianty v České republice, a to s důrazem na jeho…

28. 11. 2023
3m 18s
 

Zaměstnanecké motivační programy „po česku“ – Hledáte ten správný pro své klíčové zaměstnance?

Zaměstnanecké motivační programy se staly nedílnou součástí moderního řízení pracovní síly. Kromě běžných zaměstnaneckých opčních programů existují také „nestandardní“ varianty, z nichž každá má své jedinečné výhody. V tomto článku se budeme věnovat alternativním přístupům k těmto motivačním zaměstnaneckým programům…

28. 11. 2023
2m 30s
 

Opční motivační program pro zaměstnance: Virtuální podíl (akcie) nebo skutečný podíl (akcie)?

Zaměstnanecké opční programy mohou nabývat různých forem, přičemž převažují klasické opční programy ve formě reálných podílů či akcií ve společnosti a programy ve formě virtuálních podílů či akcií ve společnosti. V tomto článku se budeme zabývat blíže těmito dvěma specifickými variantami zaměstnaneckých opčních programů a…

28. 11. 2023
4m 4s
 

Nejvyšší soud otevřel možnost náhrady škody v důsledku krizových opatření při pandemii

Období pandemie COVID-19 si pravděpodobně většina z nás nechce dobrovolně připomínat. Toto období se pojilo mj. s řadou krizových opatření vlády, která významně zasáhla do činnosti celé řady podnikatelů. Nejvyšší soud („NS“) však v nedávné době vydal rozhodnutí, které vrhá světlo naděje na tyto temné časy. NS totiž…

1. 11. 2023
3m 45s
 

„Oplétačky“ za něco, co jste při řízení nespáchali?

Počínaje lednem 2022 byla Policii ČR, Celní správě a v jistých případech i strážníkům obecní policie svěřena nová pravomoc. Jde o oprávnění zabavit SPZ či na auto instalovat tzv. botičku za situace, má-li provozovatel daného vozidla nedoplatek na pokutě za přestupek.

26. 10. 2023
3m 39s
 

Nová aplikace Finanční zdraví umožňuje samotest finanční kondice společností

V červenci Ministerstvo spravedlnosti spustilo novou webovou aplikaci s názvem Finanční zdraví, která podnikatelům umožní ověřit si svou finanční situaci a identifikovat stav podnikové krize nebo dokonce hrozícího úpadku. Aplikace je způsobem naplnění požadavku evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci…

20. 9. 2023
2m 1s
 

Novela zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

S prvním červencovým dnem tohoto roku nabyla účinnosti novela zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (dále jen „zákon“), která primárně reaguje na obsáhlé změny insolvenčního práva a zároveň udržuje trend v posilování postavení a ochrany zaměstnance. Mimo to taktéž brojí proti zneužívání…

8. 8. 2023
4m 16s
 

Právo na rovnost, rovné zacházení a zákaz diskriminace

Každý rok 18. července je po celém světě slaven Mezinárodní den Nelsona Mandely. Tento mezinárodní svátek se koná na počest života a úspěchů Nelsona Mandely, jihoafrického revolucionáře, politika a filantropa bojujícího proti apartheidu. Při příležitosti tohoto významného dne je vhodné se krátce zamyslet nad právním odkazem…

18. 7. 2023
3m 37s
 

Esport, hobby i kariéra

Rychlý technologický pokrok posledních dekád vedl mj. také ke vzniku a značnému rozšíření popularity počítačových her, jež byly a dodnes jsou vnímány zejména jako volnočasová, relaxační aktivita. Se stoupající popularitou počítačových her však v posledních letech roste také kompetitivní scéna, pro níž se vžil název …

17. 7. 2023
2m 40s
 

Nová pravidla pro e-business - novela zákona o některých službách informační společnosti

Více transparentnosti a spravedlnosti ve vztahu mezi podnikovými uživateli a online zprostředkovateli služeb (například e-commerce platformy nebo online tržiště) přináší novela zákona o některých službách informační společnosti, která do českého práva vnáší evropské nařízení známé také jako „P2B nařízení“. Jejím cílem je více…

4. 7. 2023
1m 25s
 

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona (tzv. LEX OZE 1) platná od ledna tohoto roku přináší výrazné administrativní zjednodušení v oblasti instalace a provozu malých zdrojů obnovitelné energie. Pro elektrárny do výkonu 50 kW nově není třeba mít rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas a zároveň tyto malé zdroje nepotřebují licenci…

4. 7. 2023
3m 39s
 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci nepřetržitého odpočinku

Máte ve firmě směnný provoz? Raději zbystřete. Nedávný rozsudek Soudního dvora Evropské unie přinesl z pohledu českého práva přelomové výklady pojmů „nepřetržitý odpočinek v týdnu“ a „denní odpočinek“. Soud rozhodl, že se jedná o dvě samostatná práva na dva rozdílné druhy odpočinku, přičemž zaměstnanci mají nárok na oba. Český…

4. 7. 2023
2m 12s
 

Novinky z procesu digitalizace služeb státní správy - novela zákona o právu na digitální služby

Česká republika si v rámci tzv. Digitální ústavy stanovila, že do roku 2025 by mělo dojít k digitalizaci všech služeb uvedených v tzv. katalogu služeb veřejné správy. Zajímá Vás, jak tento proces pokračuje, co je nového, kdo ho řídí a kdy například bude možné mít uložené osobní doklady v mobilu? Připravili jsme pro Vás…

4. 7. 2023
1m 2s
 

„Definitivní“ nový stavební zákon

Vláda schválila novelu stavebního zákona, která výrazně zrychlí a zjednoduší stavební řízení v duchu zásady „jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“. Mezi nejdůležitější změny patří digitalizace celého procesu povolení stavby, která odstraní fronty na úřadech. Stavebník si nově obstará pouze projektovou dokumentaci a souhlasy…

4. 7. 2023
3m 28s


Newsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři