Přejít na hlavní menu

 

Zastřené zprostředkování zaměstnávání, legální outsourcing a tenká hranice mezi nimi

Obvykle se švarcsystémem rozumí zastřený pracovněprávní vztah, kdy fyzická osoba vykonává závislou práci pro svého zaměstnavatele, navenek však je tento vztah prezentován jako obchodněprávní vztah mezi nezávislými podnikateli. Podnikatelé si tak často myslí, že pokud jsou na obou stranách daného vztahu obchodní společnosti, pak…

16. 4. 2024
5m 6s
 

Švarcsystém – v čem spočívá a jak jej poznat, a co za něj hrozí? Za jakých podmínek je možné spolupracovat s fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah?

Provozujete výrobní halu a chcete navázat spolupráci se šikovnými instalatéry či techniky? Otevíráte kosmetický či kadeřnický salon a chcete spolupracovat s různými kosmetičkami a kadeřnicemi? Spolupráce s takovými osobami může probíhat tím způsobem, že s danými osobami založíte pracovněprávní vztah a stanou se…

9. 4. 2024
5m 27s
 

Jaká pravidla a povinnosti přináší nařízení o digitálních službách?

Dne 17. února 2024 došlo k nabytí úplné účinnosti přelomového evropského nařízení o digitálních službách[1], známého jako DSA, které vešlo v platnost ke konci roku 2022. Dlužno říci, že DSA vstoupilo částečně v účinnost již v srpnu 2023, ale jen v části týkající se povinností subjektů, kteří mají…

19. 3. 2024
3m 26s
 

Světový den spotřebitelských práv

Na 15. březen každoročně připadá Světový den spotřebitelských práv. Nejenom v českém právním řádu se jedná o oblast velice obsáhlou, ale též velmi striktně regulovanou. Zejména v posledních letech dochází v právní úpravě spotřebitelského práva k častým změnám, a to především z důvodu neustálého rozvoje…

14. 3. 2024
3m 32s
 

Nepřetržitý odpočinek zaměstnanců: Nová koncepce v českém zákoníku práce pod vlivem evropské judikatury

Již 1. října 2023 vstoupila v účinnost ve významné části „velká“ novela zákoníku práce (dále jen „ZP“) provedená zákonem č. 281/2023 Sb. Tato změna reagovala na dvě klíčové směrnice Evropské unie, konkrétně směrnici č. 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a směrnici č. 2019/1158 o rovnováze…

7. 3. 2024
3m 30s
 

Rozhodovací praxe: Valná hromada společnosti s ručením omezeným může rozhodnout o tom, že nebude vyplacen zisk mezi společníky v plné výši, a to i přes to, že k tomu nejsou dány důležité důvody na straně společnosti

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2023, sp. zn. 27 Cdo 1306/2023 Právní věta: „Účetní závěrka za rok 2019 nebyla v roce 2021 způsobilým podkladem pro rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku (mimo jiné tak společnost vůbec nemohla posoudit splnění tzv. bilančního testu). Rozhodla-li valná hromada o rozdělení zisku…

1. 2. 2024
4m 31s
 

Předvídatelné pracovní podmínky znamenají změnu v informační povinnosti vůči zaměstnancům - nově obsáhleji, rychleji a včetně „dohodářů“

Očekávaná novela zákoníku práce nakonec úspěšně prošla legislativním procesem a její  účinnost v převážné části nastala od 1.10.2023. Jednou z oblastí, které se novela značně dotkla, je informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci ohledně obsahu pracovněprávního vztahu. Novela významně rozšiřuje…

28. 11. 2023
3m 17s
 

DPP a DPČ na cestě k zániku? Na dohodáře nově čeká dovolená, rozvrh pracovní doby i některé příplatky

Další z oblastí, kterou novela zákoníku práce zásadně mění, je úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, konkrétně tedy dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ). Kromě nové informační povinnosti zaměstnavatelů přináší novela mimo jiné novinky v podobě práva…

28. 11. 2023
4m 11s
 

Práce z domova – nově jen na základě písemné dohody, ale s možností nehradit zaměstnancům náklady

Home-office se stává součástí každodenní praxe u stále většího počtu zaměstnavatelů. V souvislosti s tímto trendem novela zákoníku práce nově upravila také podmínky výkonu práce na dálku, a to i nad rámec transpozice předpisů Evropské unie. Podrobnější analýze nové právní úpravy týkající se práce na dálku se věnujeme…

28. 11. 2023
4m 23s
 

Opožděná digitální revoluce v pracovněprávních vztazích

V dnešní době, kdy se digitalizace nezastavitelně šíří všemi oblastmi lidské činnosti, se také pracovněprávní vztahy nemohou ubránit jejímu vlivu. S aktuální novelou zákoníku práce proto rovněž s účinností k 1.10.2023 nastaly změny, které ovlivňují možnosti uzavírání pracovněprávních dokumentů elektronickou…

28. 11. 2023
4m 7s
 

Zaměstnanecký opční program: Jak neztratit klíčové zaměstnance a podporovat start-upy

Zaměstnanecké opční programy se stávají stále populárnějšími nástroji pro zajištění loajality zaměstnanců a zároveň pro motivaci k růstu a úspěchu společnosti. V tomto článku se podíváme na to, co přesně zaměstnanecký opční program znamená, a jaké jsou jeho obvyklé varianty v České republice, a to s důrazem na jeho…

28. 11. 2023
3m 18s
 

Zaměstnanecké motivační programy „po česku“ – Hledáte ten správný pro své klíčové zaměstnance?

Zaměstnanecké motivační programy se staly nedílnou součástí moderního řízení pracovní síly. Kromě běžných zaměstnaneckých opčních programů existují také „nestandardní“ varianty, z nichž každá má své jedinečné výhody. V tomto článku se budeme věnovat alternativním přístupům k těmto motivačním zaměstnaneckým programům…

28. 11. 2023
2m 30s
 

Opční motivační program pro zaměstnance: Virtuální podíl (akcie) nebo skutečný podíl (akcie)?

Zaměstnanecké opční programy mohou nabývat různých forem, přičemž převažují klasické opční programy ve formě reálných podílů či akcií ve společnosti a programy ve formě virtuálních podílů či akcií ve společnosti. V tomto článku se budeme zabývat blíže těmito dvěma specifickými variantami zaměstnaneckých opčních programů a…

28. 11. 2023
4m 4s
 

Nejvyšší soud otevřel možnost náhrady škody v důsledku krizových opatření při pandemii

Období pandemie COVID-19 si pravděpodobně většina z nás nechce dobrovolně připomínat. Toto období se pojilo mj. s řadou krizových opatření vlády, která významně zasáhla do činnosti celé řady podnikatelů. Nejvyšší soud („NS“) však v nedávné době vydal rozhodnutí, které vrhá světlo naděje na tyto temné časy. NS totiž…

1. 11. 2023
3m 45s
 

„Oplétačky“ za něco, co jste při řízení nespáchali?

Počínaje lednem 2022 byla Policii ČR, Celní správě a v jistých případech i strážníkům obecní policie svěřena nová pravomoc. Jde o oprávnění zabavit SPZ či na auto instalovat tzv. botičku za situace, má-li provozovatel daného vozidla nedoplatek na pokutě za přestupek.

26. 10. 2023
3m 39s
 

Nová aplikace Finanční zdraví umožňuje samotest finanční kondice společností

V červenci Ministerstvo spravedlnosti spustilo novou webovou aplikaci s názvem Finanční zdraví, která podnikatelům umožní ověřit si svou finanční situaci a identifikovat stav podnikové krize nebo dokonce hrozícího úpadku. Aplikace je způsobem naplnění požadavku evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci…

20. 9. 2023
2m 1s
 

Novela zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

S prvním červencovým dnem tohoto roku nabyla účinnosti novela zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (dále jen „zákon“), která primárně reaguje na obsáhlé změny insolvenčního práva a zároveň udržuje trend v posilování postavení a ochrany zaměstnance. Mimo to taktéž brojí proti zneužívání…

8. 8. 2023
4m 16s
 

Právo na rovnost, rovné zacházení a zákaz diskriminace

Každý rok 18. července je po celém světě slaven Mezinárodní den Nelsona Mandely. Tento mezinárodní svátek se koná na počest života a úspěchů Nelsona Mandely, jihoafrického revolucionáře, politika a filantropa bojujícího proti apartheidu. Při příležitosti tohoto významného dne je vhodné se krátce zamyslet nad právním odkazem…

18. 7. 2023
3m 37s


Newsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři