Merlin e-shop

Přejít na hlavní menu

Smysluplné partnerství

Řídíme se heslem „spokojený klient, spokojená kancelář“. Přinášíme nejen právní poradenství na nejvyšší úrovni, ale také porozumění obchodním zájmům našich klientů a oborům jejich podnikání u nás i v zahraničí. Díky tomu nabízíme skutečně efektivní právní řešení obchodních komplikací a výzev.
zjistit více
Smysluplné partnerství

Jsme česká advokátní kancelář s ambicemi přesahujícími hranice ČR a „prosté“ právní pomoci.

Jsme česká advokátní kancelář s ambicemi přesahujícími hranice ČR a „prosté“ právní pomoci.

V endors věříme, že špičkové právní služby lze poskytovat jen s dokonalou znalostí právních předpisů a okolního prostředí. S klienty budujeme úzký vztah a jejich podnikatelské výzvy řešíme maximálně efektivně.
více o endors

Náš tým

Vít Kučera

Vít Kučera

advokát, řídící partner, zakladatel a jediný společník kanceláře, tvůrce vize a garant hodnot
Petra Stoklasová

Petra Stoklasová

advokátka a partnerka kanceláře, expertka zejména na korporátní právo, závazkové právo a transakce
Michal Kapitán

Michal Kapitán

advokát a partner kanceláře se zaměřením především na kapitálové trhy a veřejné zakázky
Petr Motyčka

Petr Motyčka

advokát a partner kanceláře pro trestní právo, odborník na trestní právo, soudní spory a insolvence
Marie Timoščuková

Marie Timoščuková

advokátka a vedoucí týmu se specializací zejména na pracovněprávní a závazkovou agendu
Martin Tůma

Martin Tůma

advokát a vedoucí týmu specializující se vedle litigací i na odpovědnost a náhradu škody
Pavel Bláha

Pavel Bláha

advokát a vedoucí týmu, se specializací na transakční poradenství a na korporátní a závazkové právo
Jana Šetřilová

Jana Šetřilová

advokátka se specializací na pracovní právo, obchodně závazkové vztahy a litigace
Magdalena Krkošková

Magdalena Krkošková

advokátka specializující se na obchodní a závazkové právo a transakční poradenství
Kateřina Obertová

Kateřina Obertová

advokátka se specializací na závazkové a korporátní právo, nemovitostní právo a sporovou agendu
Vít Švestka

Vít Švestka

advokát a daňový poradce se specializací na daňové právo a transakční poradenství
Klára Muchová

Klára Muchová

advokátka věnující se převážně obecnému závazkovému právu a transakčnímu poradenství
Tereza Procházková

Tereza Procházková

advokátka se specializací na korporátní a závazkové právo, nemovitostní právo a sporovou agendu
Lukáš Gebouský

Lukáš Gebouský

advokátní koncipient, specializuje se na pracovní, závazkové a spotřebitelské právo
Michal Kubica

Michal Kubica

advokátní koncipient se zaměřením na právo obchodních korporací, závazkové právo a transakce
Matouš Pchálek

Matouš Pchálek

advokátní koncipient se specializací na sporovou agendu, smluvní vztahy a korporátní právo
Patrik Šimonek

Patrik Šimonek

advokátní koncipient, specializuje se na sporovou agendu a na závazkové a trestní právo
Denis Strouhal

Denis Strouhal

advokátní koncipient, specializuje se na smluvní vztahy, transakční poradenství a korporátní právo
Ivo Divila

Ivo Divila

advokátní koncipient se zaměřením na právo obchodních korporací, závazkové právo a transakce
Jiří Vojtek

Jiří Vojtek

advokátní koncipient se zaměřením na stavební právo, veřejné zakázky, majetkovou trestnou činnost a manželské majetkové právo
Petra Homolová

Petra Homolová

advokátní koncipientka specializující se na sporovou agendu, závazkové právo a právo obchodních korporací
Jaroslav Čížmář

Jaroslav Čížmář

advokátní koncipient, specializuje se především na transakční poradenství, korporátní a závazkové právo
Jakub Tauš

Jakub Tauš

advokátní koncipient se specializací na právo nemovitých věcí
Valentina Pleskač Aulisa

Valentina Pleskač Aulisa

advokátní koncipientka se zaměřením na obchodní právo, právo obchodních korporací a závazkové právo
Mazin Thabet

Mazin Thabet

právní asistent, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Sára Surová

Sára Surová

právní asistentka, studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Anna Rybárová

Anna Rybárová

právní asistentka, studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Daniel Voneš

Daniel Voneš

právní asistent, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Kateřina Bártová

Kateřina Bártová

office manažerka, studentka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
Alena Dvořáková

Alena Dvořáková

back-office asistentka

Aktuality

 

Rozhodovací praxe: Valná hromada společnosti s ručením omezeným může rozhodnout o tom, že nebude vyplacen zisk mezi společníky v plné výši, a to i přes to, že k tomu nejsou dány důležité důvody na straně společnosti

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2023, sp. zn. 27 Cdo 1306/2023 Právní věta: „Účetní závěrka za rok 2019 nebyla v roce 2021 způsobilým podkladem pro rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku (mimo jiné tak společnost vůbec nemohla posoudit splnění tzv. bilančního testu). Rozhodla-li valná hromada o rozdělení zisku…

1. 2. 2024
4m 31s
 

Předvídatelné pracovní podmínky znamenají změnu v informační povinnosti vůči zaměstnancům - nově obsáhleji, rychleji a včetně „dohodářů“

Očekávaná novela zákoníku práce nakonec úspěšně prošla legislativním procesem a její  účinnost v převážné části nastala od 1.10.2023. Jednou z oblastí, které se novela značně dotkla, je informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci ohledně obsahu pracovněprávního vztahu. Novela významně rozšiřuje…

28. 11. 2023
3m 17s
 

DPP a DPČ na cestě k zániku? Na dohodáře nově čeká dovolená, rozvrh pracovní doby i některé příplatky

Další z oblastí, kterou novela zákoníku práce zásadně mění, je úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, konkrétně tedy dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ). Kromě nové informační povinnosti zaměstnavatelů přináší novela mimo jiné novinky v podobě práva…

28. 11. 2023
4m 11s
 

Práce z domova – nově jen na základě písemné dohody, ale s možností nehradit zaměstnancům náklady

Home-office se stává součástí každodenní praxe u stále většího počtu zaměstnavatelů. V souvislosti s tímto trendem novela zákoníku práce nově upravila také podmínky výkonu práce na dálku, a to i nad rámec transpozice předpisů Evropské unie. Podrobnější analýze nové právní úpravy týkající se práce na dálku se věnujeme…

28. 11. 2023
4m 23s
 

Opožděná digitální revoluce v pracovněprávních vztazích

V dnešní době, kdy se digitalizace nezastavitelně šíří všemi oblastmi lidské činnosti, se také pracovněprávní vztahy nemohou ubránit jejímu vlivu. S aktuální novelou zákoníku práce proto rovněž s účinností k 1.10.2023 nastaly změny, které ovlivňují možnosti uzavírání pracovněprávních dokumentů elektronickou…

28. 11. 2023
4m 7s
 

Zaměstnanecký opční program: Jak neztratit klíčové zaměstnance a podporovat start-upy

Zaměstnanecké opční programy se stávají stále populárnějšími nástroji pro zajištění loajality zaměstnanců a zároveň pro motivaci k růstu a úspěchu společnosti. V tomto článku se podíváme na to, co přesně zaměstnanecký opční program znamená, a jaké jsou jeho obvyklé varianty v České republice, a to s důrazem na jeho…

28. 11. 2023
3m 18s
 

Zaměstnanecké motivační programy „po česku“ – Hledáte ten správný pro své klíčové zaměstnance?

Zaměstnanecké motivační programy se staly nedílnou součástí moderního řízení pracovní síly. Kromě běžných zaměstnaneckých opčních programů existují také „nestandardní“ varianty, z nichž každá má své jedinečné výhody. V tomto článku se budeme věnovat alternativním přístupům k těmto motivačním zaměstnaneckým programům…

28. 11. 2023
2m 30s
 

Opční motivační program pro zaměstnance: Virtuální podíl (akcie) nebo skutečný podíl (akcie)?

Zaměstnanecké opční programy mohou nabývat různých forem, přičemž převažují klasické opční programy ve formě reálných podílů či akcií ve společnosti a programy ve formě virtuálních podílů či akcií ve společnosti. V tomto článku se budeme zabývat blíže těmito dvěma specifickými variantami zaměstnaneckých opčních programů a…

28. 11. 2023
4m 4s
 

Nejvyšší soud otevřel možnost náhrady škody v důsledku krizových opatření při pandemii

Období pandemie COVID-19 si pravděpodobně většina z nás nechce dobrovolně připomínat. Toto období se pojilo mj. s řadou krizových opatření vlády, která významně zasáhla do činnosti celé řady podnikatelů. Nejvyšší soud („NS“) však v nedávné době vydal rozhodnutí, které vrhá světlo naděje na tyto temné časy. NS totiž…

1. 11. 2023
3m 45s
 

„Oplétačky“ za něco, co jste při řízení nespáchali?

Počínaje lednem 2022 byla Policii ČR, Celní správě a v jistých případech i strážníkům obecní policie svěřena nová pravomoc. Jde o oprávnění zabavit SPZ či na auto instalovat tzv. botičku za situace, má-li provozovatel daného vozidla nedoplatek na pokutě za přestupek.

26. 10. 2023
3m 39s
Newsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři