Smysluplné partnerství

O nás

Jsme ryze česká advokátní kancelář s ambicemi přesahujícími hranice České republiky.

Tvoříme s klienty úzký partnerský vztah umožňující efektivní řešení skutečných problémů a výzev jejich podnikání za pomoci nejúčinnějších nástrojů v oblasti právního poradenství.

endors jsme založili s přesvědčením, že právní služby na nejvyšší úrovni lze poskytovat pouze s dokonalou znalostí právních předpisů a současně okolního prostředí.

„Žijeme s Vámi příběh Vašeho byznysu“

Za klíč ke kvalitnímu poradenství považujeme pochopení oborů i trhů, v nichž naši klienti působí. Právě z něho plyne naše přidaná hodnota v podobě hlubokého porozumění obchodním zájmům klientů, díky jejichž znalosti dokážeme zvolit vždy to pro ně nejvhodnější právní řešení.

V každém případě hledáme a nabízíme řešení, která jsou maximálně efektivní v reálném čase, nikoliv v praxi nepoužitelná akademická doporučení.

Více o endors

Tým endors

Vít Kučera

Vít Kučera

advokát

Vít Kučera je zakladatelem a jediným společníkem kanceláře, tvůrcem její vize a garantem jejích hodnot. V advokátní praxi se zaměřuje především na soudní spory a akviziční poradenství. Věnuje se rovněž péči o strategické klienty kanceláře. Vyhledává neobvyklé případy a situace vyžadující kreativní a inovativní přístup.
Petra Stoklasová

Petra Stoklasová

advokátka

Petra Stoklasová je partnerkou kanceláře a odborným garantem významné části jejích výstupů. Stará se rovněž o profesní rozvoj mladších členů advokátní kanceláře. Její specializací je korporátní a závazkové právo.
Michal Kapitán

Michal Kapitán

advokát

Michal Kapitán je partnerem kanceláře. Ve své advokátní praxi se zaměřuje, mimo jiné, na právo veřejných zakázek. Za svou práci získal několik ocenění, mezi nimi pak i cenu Finance Monthly Global Awards 2018 – sektorový vítěz – Procurement Law Firm of the Year – Česká republika a cenu Lawyer Monthly - Legal Awards 2018 – vítěz v kategorii – Procurement – Law Firm of the Year – Česká republika. Michal se s kolegy stará rovněž o profesní rozvoj mladších členů advokátní kanceláře.
Petr Motyčka

Petr Motyčka

advokát

Petr Motyčka je zkušený advokát se specializací primárně na trestní právo, problematiku trestní odpovědnosti právnických osob a soudní spory. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Bohaté zkušenosti má především s případy v oblasti majetkové trestné činnosti a s případy trestního stíhání spojeného se solárními elektrárnami. Mezi jeho další specializace patří obchodní, správní a insolvenční právo a aktivně se věnuje také publikační činnosti. V dubnu 2022 se stal partnerem v advokátní kanceláři endors. Hlavním úkolem Petra Motyčky je vést a rozvíjet nově založený tým zaměřený na poskytování komplexních a vysoce kvalitních služeb v oblasti trestního práva pro fyzické osoby i korporátní klientelu. Zaměřit se hodlá zaměřit také na problematiku programů trestně-právní compliance firem.
Marie Timoščuková

Marie Timoščuková

advokátka

Marie Timoščuková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v naší kanceláři působí od roku 2017. Podílí se na poskytování poradenství klíčovým klientům kanceláře, přičemž se specializuje zejména na pracovní právo, a dále smluvní a sporovou agendu.
Klára Muchová

Klára Muchová

advokátka

Klára se věnuje převážně obecnému závazkovému právu a sporné agendě. V rámci své dosavadní praxe se podílela na významných národních i mezinárodních transakcích a poskytovala právní poradenství zejména při (insolvenčních) incidenčních sporech. Zkušenosti má také s právem nemovitostí a pracovním právem. Kromě Právnické fakulty Univerzity Karlovy vystudovala také Vysokou školu ekonomickou v Praze a absolvovala dvousemestrální studijní pobyt na University of Nebraska – Lincoln v USA.
Tereza Procházkovát

Tereza Procházková

advokátka

Tereza Procházková se specializuje zejména na korporátní a závazkové právo, nemovitostní právo a sporovou agendu. V rámci své dosavadní praxe byla členem právních týmů při poskytování komplexního právního poradenství mimo jiné u řady významných vnitrostátních, ale i mezinárodních akvizic v oblasti nemovitostí. V průběhu magisterského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy absolvovala dvousemestrální studijní pobyt na University of Kent ve Velké Británii.
Matouš Pchálekt

Matouš Pchálek

advokátní koncipient

Matouš Pchálek absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Své znalosti obohatil také o zahraniční studium na Eötvös Loránd University v Budapešti. V kanceláři spolupracuje s ostatními advokáty a podílí se na poskytování komplexního právního servisu, zejména v oblasti smluvního a korporátního práva.
Valentina Aulisaa

Valentina Aulisa

advokátní koncipientka

Valentina Aulisa absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci advokátní kanceláře se ve spolupráci s advokáty podílí na komplexním poskytování právního poradenství především v oblasti práva obchodních korporací a závazkového práva.
Michal Kubica

Michal Kubica

advokátní koncipient

Michal Kubica absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde také již v průběhu svého studia získával praktické zkušenosti při práci na právním oddělení startupu a posléze v rámci menší advokátní kanceláře věnující se generální praxi. Sbírání zkušeností ještě během studia následně završil na právním oddělení oficiálního importéra prémiové značky automobilů. V současnosti se v kanceláři specializuje zejména na právo obchodních korporací a závazkové právo.
Hoang Long Nguyen

Hoang Long Nguyen

advokátní koncipient

Nguyen Hoang Long je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kromě toho absolvoval jednosemestrální studijní pobyt na Coventry University ve Velké Británii. V průběhu studia pracoval v advokátních kancelářích zaměřených na poskytování právních služeb cizincům. V kanceláři se spolu s ostatními advokáty podílí na poskytování kompletního právního servisu.
Dominik Beran

Dominik Beran

advokátní koncipient

Dominik Beran absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde během studia působil ve spotřebitelské poradně a také v menší advokátní kanceláři, kde se zabýval veřejnými zakázkami a generální praxí. Po jednosemestrálním pobytu na Eötvös Loránd University v Budapešti následně působil jako advokátní koncipient v menší advokátních kancelářích, kde se specializoval na právo obchodních společností, fúze a akvizice, právo nemovitostí a smluvní právo. V kanceláři spolupracuje s ostatními advokáty a podílí se na poskytování komplexního právního servisu, zejména v oblasti korporátního a smluvního práva.
Patrik Šimonek

Patrik Šimonek

právní asistent

Patrik Šimonek je jako právní asistent studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajišťuje plynulý chod naší kanceláře. Na starosti má především vyhledávání relevantních informací pro klienty, přípravu právních dokumentů a administrativní podporu svých kolegů. Nedílnou součástí Patrikovy náplně práce je také komunikace s jednotlivými institucemi.
Mazin Thabet

Mazin Thabet

právní asistent

Mazin Thabet, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zastává v kanceláři pozici právního asistenta. Pro advokáty a advokátní koncipienty zajišťuje v konkrétních případech zpracovávání rešerší analyzováním právních předpisů a aktuální soudní praxe, přípravu a kontrolu právní dokumentace.
František Boščík

František Boščík

právní asistent

František Boščík je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a v naší kanceláři jakožto právní asistent přispívá přípravou právních rešerší, analýzou relevantních právních předpisů a judikatury, kontrolou právních dokumentů či obecnou podporou z hlediska administrativy.
Alžběta Žáková

Alžběta Žáková

právní asistent

Alžběta Žáková je studentkou druhého ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v kanceláři působí jako právní asistentka. Zabývá se přípravou a kontrolou právních dokumentů, překlady právních textů a zajišťuje celkovou rešeršní a administrativní podporu svých kolegů.
Josef Zumr

Josef Zumr

právní asistent

Josef Zumr je studentem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V kanceláři zastává pozici právního asistenta. Jeho náplní práce je především analyzování právních problémů, příprava dokumentů, překlad právních textů a administrativní podpora týmu kanceláře.
Kateřina Bártová

Kateřina Bártová

vedoucí kanceláře

Kateřina Bártová má vystudovaného bakaláře v oboru právo v podnikání a i díky tomu se dobře orientuje v právnickém prostředí. Ve studiu pokračuje i nadále, na Karlově univerzitě se věnuje magisterskému oboru se zaměřením na bezpečnostní problematiku. V kanceláři zastupuje místo office managerky, má na starosti každodenní bezproblémový chod kanceláře a kompletní správu administrativní agendy.
Kontaktujte nás

Reference

Naše specializace

Soudní a rozhodčí řízení

Soudní a rozhodčí řízení i mimosoudní řešení sporů pokládáme za jednu z našich klíčových specializací. Stovky hodin v soudních síních napříč Českou republikou nám umožňují zvolit od samého počátku správnou strategii a seznámit klienta s pravděpodobným vývojem sporu, stejně jako s výsledkem, který může realisticky očekávat.

Více o specializaci

Fúze a akvizice (M & A)

Podíleli jsme se na řadě akvizic v klíčových oborech nejen české ekonomiky, díky čemuž jsme schopni navrhnout unikátní řešení směřující přímo ke klientem požadovanému výsledku, a to při absolutní minimalizaci rizika. Spolupracujeme s profesionálními investory a s poradenskými společnostmi, díky čemuž máme neustále aktuální informace o dění na trzích, stejně jako o světových trendech v oblasti M & A.

Více o specializaci

Sportovní právo

Máme obsáhlou praxi s poskytováním právního poradenství při významných sportovních událostech v České republice i v zahraničí. Výjimečný vhled do fungování sportovních klubů a znalost problémů, které řeší profesionální sportovci v průběhu své kariéry, nám umožňují nabídnout ojedinělou kvalitu služeb každému, kdo se pohybuje v oblasti především profesionálního sportu.

Více o specializaci

Korporátní právo

Komplexní péče o klienty samozřejmě zahrnuje právní podporu ve všech oblastech práva obchodních společností. Tvoříme vnitrostátní i mezinárodní holdingové struktury a společnostem poskytujeme úplnou právní podporu po celou dobu jejich existence.

Více o specializaci

Smluvní právo

Smluvní vztahy jsou součástí denního podnikání všech našich klientů. Cílem naší práce je zajištění dostatečné ochrany všem jejich podnikatelským zájmům. Smlouvy přitom komponujeme tak, aby pro podnikání nebyly překážkou, ale přínosem.

Více o specializaci

Soutěžní právo

Právní poradenství poskytujeme při řešení obchodních případů z oblasti nekalé soutěže či v rámci činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to s vysokou mírou úspěšnosti při plnění předem definovaných zájmů a potřeb klientů.

Více o specializaci

Stavebnictví a nemovitosti

Zkušenosti s komerčními i rezidenčními nemovitostními projekty, ať už v přípravných či v počátečních fázích realizace, nebo při pozdějším nákupu či následném prodeji nemovitostí, nám umožňují nabídnout našim klientům úplnou právní podporu v oblasti developmentu a real estate.

Více o specializaci

Ochrana průmyslového vlastnictví

Průmyslové vlastnictví je mnohdy jedním z hlavních aktiv řady našich klientů. Díky tomu jsme si vytvořili komplexní soubor znalostí a zkušeností souvisejících s ochranou a vymáháním práv duševního vlastnictví.

Více o specializaci

Bankovnictví, finance a investice

Velké cíle a plány mnohdy znamenají taktéž vysokou finanční náročnost. Našim klientům proto poskytujeme veškeré právní poradenství při jednání s bankami i s privátními investory.

Více o specializaci

E-commerce

Internet je fenoménem dnešní doby a jeho využívání pro obchodní transakce je stále častěji součástí běžného života. Již od dob před počátkem tohoto trendu klientům z oblastí online prodeje, online marketingu či tvorby software a webových rozhraní poskytujeme potřebnou právní podporu.

Více o specializaci

Blog

Influenceři a skrytá reklama na sociálních sítích

S neustále rostoucím vlivem internetu se firmy přirozeně uchýlily k inovativním reklamním metodám pro šíření povědomí o svých produktech, a to zejména využíváním rozmachu sociálních sítí jako nového způsobu marketingu – influencer marketing. Zcela zásadními pilíři této revoluce jsou nepochybně influenceři a problematika skryté reklamy, kterými se v článku budeme mimo jiné zabývat. Dalším…

Rozhodovací praxe: Odpovědnost zadavatele veřejné zakázky za škodu

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.4.2022, sp. zn. 25 Cdo 1417/2020 Nejvyšší soud se ve svém nedávném rozsudku sp. zn. 25 Cdo 1417/2020 ze dne 21.4.2022, zabýval otázkou odpovědnosti zadavatele veřejné zakázky, který v rozporu se zákonem vyloučil uchazeče o veřejnou zakázku ze zadávacího řízení, ačkoliv tento uchazeč o veřejnou zakázku…

K nároku na spravedlivou odměnu za připravenost k práci

Každý zaměstnanec má právo na půlhodinovou přestávku na jídlo a oddech nejpozději po 6 hodinách nepřetržité práce. Mladistvým zaměstnancům vzniká tento nárok po 4,5 hodinách. Za tuto přestávku nenáleží zaměstnanci mzda či plat. Z tohoto pravidla však existuje výjimka související s povahou některých prací. Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být…
21. července 2022

Kde je odborník, tam není úmysl?

Spoléhal jsem na odborníka. Nebo na podřízeného. Na tomto tvrzení někdy spočívá obhajoba obviněného. Silný argument, který ale má své limity. Otázka posuzování existence úmyslu je významná zejména v případě trestného činu podvodu včetně jeho specifických forem. Tedy pojistného, úvěrového a dotačního podvodu. A také zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby,…


Více informací