Merlin e-shop

Přejít na hlavní menu

Smysluplné partnerství

Řídíme se heslem „spokojený klient, spokojená kancelář“. Přinášíme nejen právní poradenství na nejvyšší úrovni, ale také porozumění obchodním zájmům našich klientů a oborům jejich podnikání u nás i v zahraničí. Díky tomu nabízíme skutečně efektivní právní řešení obchodních komplikací a výzev.
zjistit více
Smysluplné partnerství

Jsme česká advokátní kancelář s ambicemi přesahujícími hranice ČR a „prosté“ právní pomoci.

Jsme česká advokátní kancelář s ambicemi přesahujícími hranice ČR a „prosté“ právní pomoci.

V endors věříme, že špičkové právní služby lze poskytovat jen s dokonalou znalostí právních předpisů a okolního prostředí. S klienty budujeme úzký vztah a jejich podnikatelské výzvy řešíme maximálně efektivně.
více o endors

Náš tým

Vít Kučera

Vít Kučera

advokát, řídící partner, zakladatel a jediný společník kanceláře, tvůrce vize a garant hodnot
Petra Stoklasová

Petra Stoklasová

advokátka a partnerka kanceláře, expertka zejména na korporátní právo, závazkové právo a transakce
Michal Kapitán

Michal Kapitán

advokát a partner kanceláře se zaměřením především na kapitálové trhy a veřejné zakázky
Petr Motyčka

Petr Motyčka

advokát a partner kanceláře pro trestní právo, odborník na trestní právo, soudní spory a insolvence
Marie Timoščuková

Marie Timoščuková

advokátka a vedoucí týmu se specializací zejména na pracovněprávní a závazkovou agendu
Martin Tůma

Martin Tůma

advokát a vedoucí týmu specializující se vedle litigací i na odpovědnost a náhradu škody
Pavel Bláha

Pavel Bláha

advokát a vedoucí týmu, se specializací na transakční poradenství a na korporátní a závazkové právo
Jana Šetřilová

Jana Šetřilová

advokátka se specializací na pracovní právo, obchodně závazkové vztahy a litigace
Kateřina Obertová

Kateřina Obertová

advokátka se specializací na závazkové a korporátní právo, nemovitostní právo a sporovou agendu
Magdalena Krkošková

Magdalena Krkošková

advokátka specializující se na obchodní a závazkové právo a transakční poradenství
Klára Muchová

Klára Muchová

advokátka věnující se převážně obecnému závazkovému právu a transakčnímu poradenství
Tereza Procházková

Tereza Procházková

advokátka se specializací na korporátní a závazkové právo, nemovitostní právo a sporovou agendu
Lukáš Gebouský

Lukáš Gebouský

advokátní koncipient, specializuje se na pracovní, závazkové a spotřebitelské právo
Michal Kubica

Michal Kubica

advokátní koncipient se zaměřením na právo obchodních korporací, závazkové právo a transakce
Matouš Pchálek

Matouš Pchálek

advokátní koncipient se specializací na sporovou agendu, smluvní vztahy a korporátní právo
Patrik Šimonek

Patrik Šimonek

advokátní koncipient, specializuje se na sporovou agendu a na závazkové a trestní právo
Denis Strouhal

Denis Strouhal

advokátní koncipient, specializuje se na smluvní vztahy, transakční poradenství a korporátní právo
Ivo Divila

Ivo Divila

advokátní koncipient se zaměřením na právo obchodních korporací, závazkové právo a transakce
Jiří Vojtek

Jiří Vojtek

advokátní koncipient se zaměřením na stavební právo, veřejné zakázky, majetkovou trestnou činnost a manželské majetkové právo
Petra Homolová

Petra Homolová

advokátní koncipientka specializující se na sporovou agendu, závazkové právo a právo obchodních korporací
Jaroslav Čížmář

Jaroslav Čížmář

advokátní koncipient, specializuje se především na transakční poradenství, korporátní a závazkové právo
Valentina Pleskač Aulisa

Valentina Pleskač Aulisa

advokátní koncipientka se zaměřením na obchodní právo, právo obchodních korporací a závazkové právo
Mazin Thabet

Mazin Thabet

právní asistent, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Daniel Voneš

Daniel Voneš

právní asistent, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Kateřina Bártová

Kateřina Bártová

office manažerka, studentka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
Alena Dvořáková

Alena Dvořáková

back-office asistentka

Aktuality

 

Novela zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

S prvním červencovým dnem tohoto roku nabyla účinnosti novela zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (dále jen „zákon“), která primárně reaguje na obsáhlé změny insolvenčního práva a zároveň udržuje trend v posilování postavení a ochrany zaměstnance. Mimo to taktéž brojí proti zneužívání…

8. 8. 2023
4m 16s
 

Nová aplikace Finanční zdraví umožňuje samotest finanční kondice společností

V červenci Ministerstvo spravedlnosti spustilo novou webovou aplikaci s názvem Finanční zdraví, která podnikatelům umožní ověřit si svou finanční situaci a identifikovat stav podnikové krize nebo dokonce hrozícího úpadku. Aplikace je způsobem naplnění požadavku evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci…

20. 9. 2023
2m 1s
 

Právo na rovnost, rovné zacházení a zákaz diskriminace

Každý rok 18. července je po celém světě slaven Mezinárodní den Nelsona Mandely. Tento mezinárodní svátek se koná na počest života a úspěchů Nelsona Mandely, jihoafrického revolucionáře, politika a filantropa bojujícího proti apartheidu. Při příležitosti tohoto významného dne je vhodné se krátce zamyslet nad právním odkazem…

18. 7. 2023
3m 37s
 

Esport, hobby i kariéra

Rychlý technologický pokrok posledních dekád vedl mj. také ke vzniku a značnému rozšíření popularity počítačových her, jež byly a dodnes jsou vnímány zejména jako volnočasová, relaxační aktivita. Se stoupající popularitou počítačových her však v posledních letech roste také kompetitivní scéna, pro níž se vžil název …

17. 7. 2023
2m 40s
 

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona (tzv. LEX OZE 1) platná od ledna tohoto roku přináší výrazné administrativní zjednodušení v oblasti instalace a provozu malých zdrojů obnovitelné energie. Pro elektrárny do výkonu 50 kW nově není třeba mít rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas a zároveň tyto malé zdroje nepotřebují licenci…

4. 7. 2023
3m 39s
 

Nová pravidla pro e-business - novela zákona o některých službách informační společnosti

Více transparentnosti a spravedlnosti ve vztahu mezi podnikovými uživateli a online zprostředkovateli služeb (například e-commerce platformy nebo online tržiště) přináší novela zákona o některých službách informační společnosti, která do českého práva vnáší evropské nařízení známé také jako „P2B nařízení“. Jejím cílem je více…

4. 7. 2023
1m 25s
 

Novinky z procesu digitalizace služeb státní správy - novela zákona o právu na digitální služby

Česká republika si v rámci tzv. Digitální ústavy stanovila, že do roku 2025 by mělo dojít k digitalizaci všech služeb uvedených v tzv. katalogu služeb veřejné správy. Zajímá Vás, jak tento proces pokračuje, co je nového, kdo ho řídí a kdy například bude možné mít uložené osobní doklady v mobilu? Připravili jsme pro Vás…

4. 7. 2023
1m 2s
 

Okamžité zrušení pracovního poměru v kontextu útoku na majetek zaměstnavatele

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je zákonem vykládáno jako výjimečné. Je vyhrazeno pro ty opravdu nejzávaznější případy provinění ze strany zaměstnance vůči zaměstnavateli. Navíc by mělo jít pouze o ty případy, kdy namísto toho, aby zaměstnavatel rozvázal se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí, přistoupí k…

1. 5. 2023
6m 47s
 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci nepřetržitého odpočinku

Máte ve firmě směnný provoz? Raději zbystřete. Nedávný rozsudek Soudního dvora Evropské unie přinesl z pohledu českého práva přelomové výklady pojmů „nepřetržitý odpočinek v týdnu“ a „denní odpočinek“. Soud rozhodl, že se jedná o dvě samostatná práva na dva rozdílné druhy odpočinku, přičemž zaměstnanci mají nárok na oba. Český…

4. 7. 2023
2m 12s
 

„Definitivní“ nový stavební zákon

Vláda schválila novelu stavebního zákona, která výrazně zrychlí a zjednoduší stavební řízení v duchu zásady „jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“. Mezi nejdůležitější změny patří digitalizace celého procesu povolení stavby, která odstraní fronty na úřadech. Stavebník si nově obstará pouze projektovou dokumentaci a souhlasy…

4. 7. 2023
3m 28s
Newsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři