Přejít na hlavní menu

Ceník

Smysluplné partnerství je naším mottem i v oblasti honorování naší práce. Zároveň věříme, že kvalitně odvedená práce si zaslouží férovou odměnu. Podívejte se s námi na principy odměňování, na kterých můžeme naše smysluplné partnerství založit.

Věříme, že kvalitně odvedená práce si zaslouží férovou odměnu.

Při poskytování právních služeb nejčastěji používáme 3 základní způsoby odměňování. Časovou odměnu, fixní odměnu a odměnu podle úspěchu (tzv. success fee). Po dohodě s klientem se můžeme vydat i cestou kombinace některých z těchto typů odměn, případně zcela jinou cestou – bude-li to oběma stranám dávat smysl.

Konkrétní způsob odměňování si s klientem vždy dopředu odsouhlasíme.

ČASOVÁ ODMĚNA

Celková odměna naší kanceláře je určena násobkem sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených poskytováním dohodnuté právní služby.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Jsme tak schopni nabídnout i individuální hodinovou sazbu. V ní jsou zohledněna kritéria jako je náročnost kauzy, poskytování služeb v cizím jazyce, požadavek na rychlost zpracování a podobně.

Standardně pak poskytujeme právní služby za cenu 2.500 Kč bez DPH za 1 hodinu právní služby.

Náš čas účtujeme po každé započaté čtvrthodině, bez minimálního počtu odpracovaných hodin. Pokud na věci strávíme 15 minut, klient zaplatí jen daných 15 minut.

Fakturaci služeb provádíme zpravidla měsíčně. Každému klientovi v takovém případě zasíláme na počátku následujícího měsíce podrobný popis činností ve formě tzv. timesheetu. Z něj klient jasně vidí, co, jak dlouho a za jakou cenu pro něj bylo vykonáno. Po odsouhlasení timesheetu vystavujeme fakturu.

FIXNÍ ODMĚNA

Odměna je stanovena fixní částkou za vyřízení případu bez ohledu na jeho časovou náročnost a složitost poskytované právní služby. Klient tak dopředu ví, kolik za naše služby zaplatí.

ODMĚNA PODLE ÚSPĚCHU (TZV. SUCCESS FEE)

Při použití výpočtu odměny podle úspěchu klient platí jen pokud jeho případ dobře dopadne, nikoliv za celkový čas, který jeho řešením strávíme. Naše odměna je v takovém případě určena zpravidla procentem z hodnoty případu. Kritéria úspěchu i konkrétní procento naší odměny s klienty sjednáváme vždy na samém počátku spolupráce. Vše je tedy maximálně transparentní.

KOMBINACE ZPŮSOBŮ ODMĚŇOVÁNÍ

Dává-li to v konkrétním případě pro obě strany smysl, jsme připraveni kombinovat více způsobů odměňování.. Naši klienti poměrně často využívají kombinaci fixní odměny a odměny podle úspěchu. V takových případech je naše odměna určena tak, že klient zaplatí sníženou fixní platbu (oproti standardní fixní odměně) a v případě úspěchu jeho případu doplatí předem dohodnuté success fee. V opačném případě už nad rámec fixní platby nic platit nebude.

CO KDYŽ SI Z NĚJAKÉHO DŮVODU ZPŮSOB ODMĚŇOVÁNÍ DOPŘEDU NEDOHODNEME?

Není-li odměna mezi klientem a advokátem dohodnuta, řídí se výše odměny ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ

Naší kanceláři dále náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Soudní a jiné poplatky hradí klient, naše kancelář je hradí a následně přeúčtovává pouze po předchozí písemné dohodě s klientem.

DPH

Jsme plátci DPH. Ke každé částce, která podléhá odvodu, tak účtujeme i DPH, které aktuálně činí 21 %.

Napište nám

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus třiNewsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři