Přejít na hlavní menu

Aktuality

Buďte s námi stále v obraze. Podívejte se, co zajímavého se u nás a v právním světě aktuálně děje.

E-shop legálně: Komplexní právní prověrka pro online prodej

Na prodej zboží nebo poskytování služeb distančně prostřednictvím e-shopu klade právní úprava rozsáhlé nároky. Na rozdíl od běžného prodeje v kamenné prodejně je v případě internetového prodeje vyžadováno splnění rozsáhlých povinností sahajících od vymezení specifik reklamačního procesu, práva na odstoupení od smlouvy, až po povinnost stanovit přesná pravidla moderace uživatelského obsahu.

Některé povinnosti jsou v případě distančního prodeje vyžadovány vždy, některé pouze ve specifických případech. Jedno mají ale společné – za nesplnění těchto povinností hrozí citelné sankce. V současnosti je v České republice provozováno mnoho e-shopů, a jejich provozovatelé tak často spoléhají na to, že se hrozbě sankce vyhnou tím, že se „skryjí v davu“.

Pokud máte dobrý podnikatelský nápad, obvykle nemáte příliš mnoho peněžních prostředků, abyste dopodrobna řešili veškeré právní souvislosti provozování Vašeho internetového podnikání. Primárně se zaměříte na technické zprovoznění e-shopu a atraktivní nabídku zboží či služeb, ale právní stránka je odložena „na později“, v budoucnosti je často upozaděna zcela. Pro klidné spaní je však lepší si udělat přehled povinností provozovatele e-shopu a nejlépe si nechat e-shop zkontrolovat i odborníkem na toto odvětví.

Vyznat se v zákonných povinnostech je však velice složité, jelikož vyplývají z vícero právních předpisů národní i evropské úrovně a současně zahrnují vícero oblastí práva. Níže uvádíme základní výčet oblastí, které jsou v souvislosti s e-shopy de našich zkušeností nejčastěji řešeny.

Za prvé je nutné zdůraznit, že i provozování e-shopu je podnikatelskou činností a je nutné splnit základní povinnosti v souvislosti s podnikáním. První povinností je získat příslušné živnostenské oprávnění a případně zajistit i další specifické povinnosti v souvislosti s prodejem a nabízením specifického sortimentu (např. prodej léčivých přípravků, alkoholu, atp.). Mnoho provozovatelů také důsledně neodděluje svůj majetek a majetek společností, které e-shop provozují. 

Druhou častou oblastí je zpracování dokumentace pro provozování e-shopu. Jedná se především o všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád. Tyto by měly obsahovat veškeré zákonné náležitosti, včetně splnění informačních povinností vůči spotřebiteli anebo vylíčení práv z vadného plnění.

Obchodní podmínky a reklamační řád by měly být pokud možno přizpůsobeny na konkrétní činnost e-shopu, včetně sortimentu, způsobu dopravy i platebních podmínek. Rozhodně nelze doporučit obchodní podmínky bez dalšího převzít z jiného e-shopu a spoléhat se, že tím je učiněno za dost veškerým zákonným povinnostem. V souvislosti se smluvní dokumentací je také nutné vypracovat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, případně i reklamační formulář a zajistit, že tyto budou odeslány současně s potvrzením objednávky.

Další oblastí jsou ostatní povinnosti vyplývající ze spotřebitelského práva. Tyto zahrnují rozsáhlé odvětví pravidel, které například regulují přípustnost slev, pravidla zákaznických recenzí anebo stanovení některých náležitostí obsahu uživatelského rozhraní. V rámci objednávkového procesu by měly být spotřebitelům poskytnuty všechny zákonem požadované informace, včetně výše daní, způsobu doručení a nákladech na dopravu. Současně se vyžaduje, aby byl projev vůle kupujícího směřujícího k objednávce zcela jasný a musel obsahovat závazek k platbě, souhlasu s obchodními podmínkami, řešení marketingových sdělení a vzetí na vědomí zásad ochrany osobních údajů. Políčka souhlasu by neměla být předvyplněná.

V rámci provozu e-shopu bude pochopitelně docházet také k automatizovanému zpracování osobních údajů, které je striktně regulováno příslušnou evropskou legislativou. V této souvislosti musí být vyhotoveny zásady ochrany osobních údajů a interně by také měla být přijata organizační a bezpečnostní opatření a stanoven postup pro vyhotovování záznamů o zpracování osobních údajů. Pokud by bylo umožněno například zakládání uživatelských účtů, nebo zasílání personalizovaných obchodních nabídek, rozhodně musí být pro takovou skutečnost vymezeny právní základy, rozsah a doba zpracování osobních údajů. Se zpracováním osobních údajů také úzce souvisí pravidla pro zasílání obchodních sdělení a možnost se z jejich odběru odhlásit.

Na e-shopech bývají zpravidla také obsaženy tzv. cookies, které jsou také právně regulovány. V této souvislosti je nutné identifikovat, zda se jedná o cookies nezbytné pro provoz e-shopu (např. možnost zapamatovat si rozpracovanost objednávky), anebo zda rozšiřuje funkcionalitu e-shopu (např. zpracování statistiky spotřebitelského rozhodování v rámci trackovacího softwaru třetích stran). Pro obě kategorie platí jiná pravidla.

Často opomíjenou kategorií je reklama na internetu. V prvé řadě by neměla reklama klamat a narušovat dobré mravy soutěže. Přestože je určitá nadsázka obecně přípustná, v rámci internetového prostředí by mělo být k reklamním projevům přistupováno zdrženlivě. V případě, že se jedná o specifický sortiment (léčivé přípravky, alkohol, tabákové přípravky) je pochopitelně reklama regulována mnohem striktněji.

Velké množství provozovatelů e-shopu tápe v souvislosti s prodejem do zahraničí. Za prvé se jedná o posouzení nutnosti získání podnikatelského (živnostenského nebo obdobného) oprávnění. Současně mohou mít členské státy nastavena také specifická pravidla pro některé zboží nebo služby, které je nutné splnit nad rámec českých zákonů. Dále se pak jedná o specifické daňové povinnosti v souvislosti se zaměřením se na zahraniční trh, jako je registrace k dani z přidané hodnoty v jiném členském státě, anebo registrace pod režim tzv. one stop shop. V některých případech je nutné řešit současně také režim zamezení dvojího zdanění, tj. aby nebyly příjmy z prodeje a poskytování služeb zdaněny v obou dotyčných státech. 

Výše uvedené oblasti zahrnují základní shrnutí povinností, které je nutné splnit při provozu e-shopu nad rámec běžného režimu. Mnoho podnikatelů tyto povinnosti nenaplňuje příliš důsledně, a zbytečně jim za to hrozí pokuty ze strany správních orgánů.

V rámci advokátní kanceláře endors se také zaměřujeme na identifikaci a řešení těchto nedostatků. V naší praxi jsme provedli již mnoho revizí e-shopů a s klienty jsme následně řešily, jak nejjednodušeji odstranit nesoulady se zákonem. Pro ilustraci, jakých neduhů se klienti nejčastěji dopouští, přikládáme vzorový report imaginárního e-shopu TROPICKEOVOCE.CZ, který se zaměřuje na prodej ovoce.

V rámci reportu jsou uvedeny také hrozící tresty, které rozhodně nejsou imaginární ani zanedbatelné. Proto doporučujeme řešit zajištění souladu e-shopu s právní úpravou. V endors Vám s těmito úpravami rádi pomůžeme.  

Autoři článku

Vít Švestka
Vít ŠvestkaNewsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři