Přejít na hlavní menu

Aktuality

Buďte s námi stále v obraze. Podívejte se, co zajímavého se u nás a v právním světě aktuálně děje.

ESG kritéria pro udržitelnost a jejich zvyšující se význam

ESG je zkratka, kterou nejen v odborných textech vídáme v poslední době čím dál častěji, a to z důvodu, že se její význam stále zvyšuje, a to nejen jako oblast evropské regulace, ale roste po ní poptávka i v investiční praxi, a především ve společnosti.

Naplňování cílů ESG může vést k pozitivním dopadům na její reputaci a investiční atraktivitu, ale i k usnadnění sjednávání úvěrů nebo získávání dotací, tedy zvýhodnění, o nichž se všeobecně předpokládá, že v souvislosti s ESG v budoucnu nastoupí. Některé banky takové společnosti zvýhodňují již dnes, například výhodnější úrokovou sazbou.

ESG, neboli Enviromental, Social, Governance je totiž soubor hodnotících kritérií zodpovědnost společností v souvislosti s udržitelností a ohleduplností vůči prostředí, zaměstnancům, obchodním praktikám atp.

Dělí se do 3 hlavních oblastí hodnocení:

E, neboli Environmental – Kritérium ekologie hodnotící např., jaké zdroje společnost čerpá – využívání surovin, emise, míra inovací v této oblasti a celkový dopad na životní prostředí.

S, neboli Social – Oblast společenské odpovědnosti společnosti, tedy hodnocení pracovních podmínek, dodržování lidských práv, dopad produkce na společnost atd.

G, neboli Governance – Hodnotící způsob řízení společností s důrazem na vnitřní kontroly, postupy, odpovědnosti dodavatelů a řízení společnosti jako takové. V praxi se pak mnohdy bude jednat o různé normy, např. ISO a jejich uvádění do praxe.

ESG představuje velice široký rámec, který není omezen taxativním výčtem. V praxi se tak setkáme zejména s faktory jako uhlíková stopa, spotřeba vody, dodržování lidských práv, diverzita, ochrana spotřebitelů, etika a předcházení diskriminaci, odměňování zaměstnanců a managementu, struktura managementu, investiční strategie či ochrana osobních údajů.

S přihlédnutím k výše uvedenému vypracovávají agentury posudky tzv. ESG ratingu, který tuto problematiku kvantifikuje a slouží jako prostředek ke srovnání.

Na závěr je nutné podotknout, že v posledních letech dochází (a i v budoucnu bude nadále docházet) k rozšiřování a zpřísňování regulace ESG vzhledem k unijní snaze o transparentnost společností a zohlednění jejich rizik. Je tedy vhodné doporučit i zatím nedotčeným společnostem, aby se o toto téma začaly zajímat již nyní.

 
 Newsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři