Přejít na hlavní menu

Aktuality

Buďte s námi stále v obraze. Podívejte se, co zajímavého se u nás a v právním světě aktuálně děje.

Jaká pravidla a povinnosti přináší nařízení o digitálních službách?

Dne 17. února 2024 došlo k nabytí úplné účinnosti přelomového evropského nařízení o digitálních službách[1], známého jako DSA, které vešlo v platnost ke konci roku 2022. Dlužno říci, že DSA vstoupilo částečně v účinnost již v srpnu 2023, ale jen v části týkající se povinností subjektů, kteří mají povahu velmi velkých online platforem nebo velmi velkých internetových vyhledávačů.

Hlavními důvody pro přijetí DSA bylo zejména nastolení efektivnějšího fungování evropského digitálního trhu, ochrana práv uživatelů, zlepšení zabezpečení online prostředí a zajištění vyšší úrovně transparentnosti.

A jakých subjektů se tedy DSA konkrétně týká?

DSA stanovuje povinnosti subjektům zejména dle hlediska charakteru a velikosti online zprostředkovatelské služby, tj. služby, která propojuje uživatele se zbožím, službami a obsahem. Tyto poskytovatele DSA rozděluje do několika skupin, kterými jsou:

  • zprostředkovatelské služby poskytující síťovou infrastrukturu, tj. poskytovatelé přístupu k internetu a registrátoři domén;
  • hostingové služby (cloudové a webhostingové služby online platforem);
  • online platformy propojující prodejce a spotřebitele – e-shopy, obchody s mobilními aplikacemi, sociální sítě;
  • velmi velké online platformy a velmi velké internetové vyhledávače, tj. s více než 45 miliony uživatelů v EU (10 % obyvatelstva EU).

Povinnosti subjektu se následně liší podle toho, do jaké z výše uvedených kategorií spadá. Povinností v DSA je stanovena celá řada, týkají se zejména posílení transparentnosti, kdy výše povinné subjekty budou muset např. řádně zohlednit základní páva ve svých podmínkách poskytování služeb, řádně spolupracovat s vnitrostátními orgány a zřídit příslušná kontaktní místa pro zajištění bezproblémové a účelné komunikace nejenom se svými uživateli.

DSA rovněž stanovuje nová pravidla pro sledování digitální reklamy. Poskytovatelé, kteří dosud neměli povinnost tak učinit, budou nově povinni příjemcům služby u každé konkrétní zobrazené reklamy uvést, že zobrazované informace představují reklamu, dále uvést osobu, jejímž jménem je reklama zobrazována, a především předložit informace o hlavních parametrech, které sloužily k určení příjemce digitální reklamy. V této souvislosti je novinkou též i Evropskou komisí zřízená databáze transparentnosti aktu o digitálních službáchv níž by měla být obsažená veškerá odůvodnění poskytovateli online platforem jejich rozhodnutí o moderování obsahu[2].

Další významná změna se týká značné posílení ochrany uživatelů před dezinformacemi a nevhodným obsahem. Poskytovatelé mají povinnost zavést opatření proti šíření nezákonného obsahu, jako např. mechanismy umožňující uživatelům označovat tento obsah či zajištění efektivní spolupráce s „důvěryhodnými oznamovateli“. Stejně tak mají zprostředkovatelé povinnost adekvátně jednat, pokud se dozví informace vedoucí k podezření, že došlo, dochází nebo pravděpodobně dojde k závažnému trestnému činu ohrožujícímu život či bezpečnost osob.

Co se týče poskytovatelů, kteří splňují definiční znaky velmi velkých online platforem či velmi velkých internetových vyhledávačůu těch již od srpna 2023 platí pravidla nejpřísnější. Mají např. povinnost alespoň jednou ročně provádět posouzení rizik, kterými posoudí případná významná systémová rizika plynoucí z fungování a využívání jejich služeb uživateli. Dále mají tyto subjekty povinnost podrobit se na vlastní náklady alespoň jednou ročně nezávislým auditům za účelem posouzení, zda dodržují povinnosti dle DSA. Nařízení mimo výše uvedené obsahuje řadu dalších povinností týkajících se doporučovacích systémů (profilování obsahu), povinnost součinnosti s koordinátorem digitálních služeb či povinnosti týkající se zmírňování systémových rizik.

Je nepochybné, že povinností stanoví DSA velké množství. Doporučujeme proto všem online zprostředkovatelským platformám, kterých se nové povinnosti od února 2024 týkají, aby věnovaly dostatečnou pozornost ohledně jejich dodržování. Za neplnění povinností může být totiž zprostředkovatelská služba sankcionována pokutou až do výše 6 % ročních příjmů nebo obratu dotčeného poskytovatele.

 

[1] NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/2065 ze dne 19. října 2022 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách)

 
Newsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři