Přejít na hlavní menu

O endors

endors jsme založili s přesvědčením, že právní služby na nejvyšší úrovni lze poskytovat pouze s dokonalou znalostí právních předpisů a současně okolního prostředí.

V červenci Ministerstvo spravedlnosti spustilo novou webovou aplikaci s názvem Finanční zdraví, která podnikatelům umožní ověřit si svou finanční situaci a identifikovat stav podnikové krize nebo dokonce hrozícího úpadku.

Aplikace je způsobem naplnění požadavku evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci1 na zavedení tzv. nástroje včasného varování do českého právního řádu.

Aplikace Finanční zdraví je dostupná z webové adresy https://eformulare.justice.cz/msp-financni-zdravi/form/uvod.

Podle tiskové zprávy Ministerstva spravedlnosti použití aplikace předpokládá vložení údajů o konkrétních finančních ukazatelích, které lze většinou vyčíst z běžných účetních závěrek. Sofistikovaný algoritmus z vložených dat vyhodnotí například pravděpodobnost existence finanční tísně nebo míru mezery krytí. Pro maximální přehlednost jsou výsledky zvýrazněny barevnou škálou připomínající semafor – zelená barva znamená zdravou kondici, oranžová barva indikuje potenciální hrozbu a červená barva varuje před vážným rizikem. Aplikace umožňuje výsledek systému varovných signálů exportovat ve formátu PDF a uchovat tak získané informace pro pozdější použití, např. jako důkaz o řádném hospodaření, respektive o sledování finančního zdraví společnosti, a tedy typicky o včasném podání insolvenčního návrhu.

Aplikace dle Ministerstva spravedlnosti nemá sloužit veřejnosti nebo konkurenci, ale samotným podnikatelům, což by mělo být dostatečně ošetřeno tím, že jsou pro celkový a co nejpřesnější výsledek zapotřebí i určité neveřejné údaje (jako jsou např. vázané prostředky či nevyčerpané kontokorentní a obdobné úvěry společnosti). K některým těmto údajům však mají přístup i např. banky, které tak mohou aplikaci využít bez podnikatelovy součinnosti.

Zabezpečení aplikace je pak ošetřeno bezpečnostními certifikáty a celá běží na zabezpečené platformě Ministerstva spravedlnosti. Veškerá data jsou využívána pouze pro výpočty v rámci algoritmů, a kromě výsledku a analýzy pro samotného podnikatele by pak data neměla být nijak ukládána.

Závěrem dlužno říci, že české společnosti dlouhodobě svá úpadková rizika podceňují. Nyní však alespoň mají k dispozici velmi jednoduchý a přehledný nástroj, kterým si svou finanční kondici mohou jednoduše a doslova za pár minut ověřit.

 

 

1Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 ze dne 20. června 2019 o rámcích preventivní restrukturalizace, o oddlužení a zákazech činnosti a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice (EU) 2017/1132 (směrnice o restrukturalizaci a insolvenci)

Autoři článku

Michal Kapitán
Michal KapitánNewsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři