Přejít na hlavní menu

O endors

endors jsme založili s přesvědčením, že právní služby na nejvyšší úrovni lze poskytovat pouze s dokonalou znalostí právních předpisů a současně okolního prostředí.

Novela zákona o některých službách informační společnosti účinná od 23. 3. 2023 přináší spravedlivější prostředí na online platformách. S cílem adaptovat český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. 6. 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb tak vymezuje obchodní vztahy mezi poskytovateli online zprostředkovatelských služeb a podnikovými uživateli jejich služeb.  Pod tímto si můžete představit služby jako třeba eBay, Facebook a Amazon Marketplace nebo obchody s aplikacemi jako je Google Play či Apple Appstore. Spadají sem ovšem například i online platformy zprostředkovávající cestování a ubytování, dále také jakékoli cloudové služby, webhosting a mnoho dalších.

Evropské nařízení obecně reaguje na vzrůstající trend zprostředkovávání transakcí (nákupu zboží a služeb) prostřednictvím online zprostředkovatelských služeb a ukládá online platformám a internetovým vyhledávačům řadu povinností týkajících se transparentnosti (zejména zohledňující řádnou informovanost uživatelů) a podnikatelským uživatelům poskytuje možnosti účinné nápravy (zejména formou stížností a specializované mediace). Reflektuje tak aktuální rizika a stanovuje pravidla pro spravedlivé, předvídatelné a důvěryhodné online podnikatelské prostředí v rámci vnitřního trhu.

V kontextu novely se pak konkrétně jedná o zajištění přiměřeného a účinného vymáhání předmětného evropského nařízení v tuzemském prostředí a určení Českého telekomunikačního úřadu jako dozorového orgánu nad dodržováním povinností stanovených evropským nařízením. Nově se také povinnosti vztahují i na fyzické (nikoliv jen právnické) osoby. Online zprostředkovatelským službám a internetovým vyhledávačům hrozí při porušení povinností stanovených evropským nařízením pokuta až 10 milionů korun.

 
Newsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři