Přejít na hlavní menu

O endors

endors jsme založili s přesvědčením, že právní služby na nejvyšší úrovni lze poskytovat pouze s dokonalou znalostí právních předpisů a současně okolního prostředí.

Novelizovaný zákon z roku 2020 - tzv. „Digitální ústava“ (zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, ve znění pozdějších předpisů) má z obecného hlediska za cíl garantovat možnost komunikovat se státními úřady čistě elektronicky a vytváří tak právní rámec, díky kterému by do roku 2025 mělo dojít k digitalizaci všech služeb uvedených v tzv. katalogu služeb veřejné správy. Výjimku pak budou tvořit jen záležitosti, které prostřednictvím internetu z logiky věci vyřídit nelze, jako je například zajištění technické kontroly vozidla nebo fyzické vyzvednutí průkazu.

Tato novela nabyla částečné účinnosti již 1. 1. 2023, kdy došlo ke zřízení Digitální informační agentury, tj. ústředního správního úřadu pro elektronickou identifikaci, informační systémy veřejné správy a tzv. služby vytvářející důvěru. Od 1. 4. 2023 tato agentura převzala svou plnou působnost, zejména v záležitostech, které do té doby spravovalo Ministerstvo vnitra. Konkrétně se jedná o správu základních registrů, správu CzechPointu a webového Portálu občana.

V dohledné době (do konce roku 2023) nás čeká ještě zřízení aplikace eDokladovka, která bude digitalizovat průkazy a umožní lidem mít své osobní doklady uložené v mobilním telefonu a zjednoduší tak autentizaci osob. 
Newsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři