Přejít na hlavní menu

O endors

endors jsme založili s přesvědčením, že právní služby na nejvyšší úrovni lze poskytovat pouze s dokonalou znalostí právních předpisů a současně okolního prostředí.

6.ledna 2023 nabyla účinnosti podstatná novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, která do českého právního řádu promítá požadavky EU.

Novela v mnoha oblastech posiluje postavení spotřebitelů, zejména těch nejzranitelnějších. Přináší tak s sebou i zásadní změny a nové povinnosti pro podnikatele.

V praxi se vedle problematiky tzv. šmejdů nejčastěji skloňují e-shopy. Pojďme se podívat na hlavní změny, které nás (a hlavně tedy e-shopy) v této oblasti čekají.

Proces nastavení objednávky

E-shopy budou muset nově zajistit, aby bylo objednávkové tlačítko dostatečně zřetelně označeno způsobem, ze kterého bude zjevné, že se spotřebitel kliknutím na něj zavazuje k úplatné smlouvě, tedy platbě. Spotřebitel si tak bude jasně vědom, kterým krokem se již zavazuje ke smlouvě a vznikne mu povinnost zaplatit.

Nová úprava přináší také zákaz používání tzv. předem zaškrtnutých políček, z nichž by spotřebiteli plynula povinnost dodatečné platby. Tato novinka cílí na praktiky, kdy je v nákupním košíku předem zaškrtnut souhlas s poskytnutím dodatečné služby (např. placeným pojištěním zásilky), o kterou spotřebitel nikdy neprojevil zájem a koupil by si ji tak jen nedopatřením.

Řazení nabídek, recenze a slevy

Novela také zavádí ochranu spotřebitelů v online prostředí před netransparentním nákupem na on-line tržišti a před falešnými recenzemi.

Ptáte se, co je to online tržiště? Zatímco v e-shopu nabízí své zboží zpravidla jeden výrobce/podnikatel svým zákazníkům, online tržiště je zprostředkovatelem mezi mnoha prodávajícími a kupujícími. Online tržiště tak poskytuje platformu, prostřednictvím které mohou jiné podniky oslovovat své zákazníky. Typicky se jedná např. o aukční portály či nákupní galerie.

Podnikatelé – poskytovatelé on-line tržišť –  musí nově informovat o tom, na základě jakých parametrů jsou řazeny nabídky na online tržišti. Pro spotřebitele je totiž důležité vědět, zda do procesu řazení nezasáhla např. placená reklama.

Stejně tak je nově zakázáno zveřejňovat falešné nebo zkreslené recenze. E-shopy musí kontrolovat, že hodnocení udělili skutečně lidé, kteří si výrobek nebo službu zakoupili nebo je užili. E-shopy rovněž musí uvádět informace o tom, zda a jak zajišťují, aby jimi zveřejněné recenze pocházely od spotřebitelů, kteří výrobek nebo službu skutečně použili nebo si je zakoupili.

Úpravy doznává též oblíbené uvádění slev. Ty musí být nově počítány zásadně oproti nejnižší ceně za posledních 30 dnů. Cílem je zamezit častým praktikám, kdy e-shop krátce před poskytnutím slevy uměle navýší cenu nabízeného zboží a reálně poskytovanou slevu tímto způsobem nadhodnotí.

Vady a reklamace

Novela přináší také změny v reklamacích.

Za nejvýznamnější změnu lze směle označit prodloužení doby, po kterou musí e-shop prokázat, že se vada na zakoupeném zboží vyskytla až poté, co si jej spotřebitel převzal (typicky tvrzení, že si spotřebitel vadu způsobil sám). Místo 6 měsíců to bude nově měsíců 12.

Novela reaguje i na rozvoj čistě digitálních produktů (typicky software). Zavádí totiž speciální pravidla pro smlouvy o poskytování digitálního obsahu a služeb digitálního obsahu. Opět s cílem, aby byl spotřebitel adekvátně chráněn při vadném plnění i v těchto digitálních případech.

E-shopům se proto vyplatí zrevidovat minimálně ta ustanovení obchodních podmínek, která se věnují jakosti zboží a nárokům, které kupující z tohoto vadného plnění mají.

E-shopy jsou povinny upravit i proces vyřizování reklamace zboží. Ke změně dochází zejména v obsahových náležitostech protokolu o reklamaci. Zároveň je prodávající povinen do 30 dní reklamaci nejen vyřídit, ale i informovat spotřebitele (na kontaktní údaje uvedené v reklamačním protokolu) o způsobu vyřízení reklamace.

Dvojí kvalita produktů

Součástí evropského balíčku je též širší úprava na českém trhu často skloňované klamavé obchodní praktiky, a to dvojí kvality produktů. Ta se tak v ČR nově rozšiřuje na veškeré produkty, které se zákazníkovi nabízí (například tedy i elektroniku). Dvojí kvalitou se rozumí nabízení produktů identickým způsobem napříč EU (např. nabízením produktu pod stejnou značkou nebo ve stejném obalu), a tvářících se tak, že jsou identické i svým obsahem, nicméně přesto se podstatně liší svým složením a charakteristikou.

Zákaz však platí pouze v případě, že je daný produkt nabízen ještě nejméně ve dvou dalších státech EU.

Tato obchodní praktika ani přesto není striktně zakázaná, ale její využití musí být vždy odůvodněno oprávněnými a objektivními faktory. Mezi ně může patřit třeba využívání lokálních a sezónních ingrediencí nebo odlišné národní požadavky na složení. O tom však musí být spotřebitel na předmětném produktu dostatečně informován.

Sankce

Novela zavádí tvrdé pokuty za nedodržení povinností, a to ve vybraných nejzávažnějších případech až do výše 4 % celkového ročního obratu prodávajícího a není-li výše takového obratu dostupná, až do výše 50 milionů Kč.

Některá pochybení sankcionuje zákon i jinak. Například neplatností smlouvy se spotřebitelem, nezávazností pro spotřebitele či vznikem nových či vyšších práv spotřebitele, jakým je například právo spotřebitele odstoupit od smlouvy ve lhůtě až do 90 dnů, pokud byl postižen nekalou obchodní praktikou.

Závěr

Změny v oblasti spotřebitelského práva jsou samozřejmě obsáhlejší, podstatnou informací pro e-shopy však je, že je nutné upravit obchodní podmínky, zkontrolovat si proces nastavení objednávky a proces reklamace tak, aby byly v souladu s novou právní úpravou.

V případě Vaší potřeby nebo jakýchkoliv dotazů týkajících se této problematiky či nové právní úpravy se na nás neváhejte obrátit.

Autoři článku

Michal Kapitán
Michal KapitánNewsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři