Přejít na hlavní menu

O endors

endors jsme založili s přesvědčením, že právní služby na nejvyšší úrovni lze poskytovat pouze s dokonalou znalostí právních předpisů a současně okolního prostředí.

Nic jsme nepostavili. Zaplaťte, prosím. Aneb jak v insolvenčním řízení Malina padají žaloby. Když bylo zahájeno insolvenční řízení proti dlužníkovi Energetický holding Malina a.s., mnoho zákazníků si oddychlo. Stavebník jim sice nepostavil slíbenou fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo. Před zahájením insolvenčního řízení ale obdrželi své peníze zpět. Insolvenční správce Insolvenční agentura v.o.s. teď ale požaduje, aby peníze zase vrátili.

V oblasti incidenčních sporů aktuálně řešíme situaci (bývalých) klientů společnosti Energetický holding Malina a.s. (insolvenční řízení sp. zn. MSPH 79 INS 7166/2023). Insolvenční správce, Insolvenční agentura v.o.s., v odpůrčích žalobách namítá, že Malina protiprávně vrátila některým klientům již uhrazené zálohy, čímž měla tyto bývalé klienty zvýhodnit oproti ostatním věřitelům. Odpůrčí žaloba proto se proto domáhá vydání těchto záloh do majetkové podstaty.

Podle našeho názoru není nárok zdaleka tak jednoznačný, jak by se mohlo zdát, jak popisujeme podrobněji v naší aktualitě.

V advokátní kanceláři Šrámková a partneři, s.r.o. museli mít na začátku května napilno. V zastoupení insolvenčního správce dlužníka Energetický holding Malina totiž podávali několik desítek odpůrčích žalob (o neúčinnosti právního úkonu). Těmito žalobami se dožadují, aby objednatelé fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel vrátili zálohy na díla, i když fakticky nikdy nebyla zhotovena.

Na první pohled se toto může zdát jako bizarní situace. Dle insolvenčního zákona nicméně skutečně vzniká insolvenčnímu správci právo (i povinnost) podat odpůrčí žalobu, pokud zaplacením těchto částek mohlo dojít ke zvýhodnění věřitele na úkor ostatních. A k z(ne)výhodnění věřitelů skutečně dojít mohlo. Pokud by totiž byly prostředky ponechány v dispozici Energetického holdingu Malina, bylo by možné je poměrně rozdělit mezi ostatní věřitele.

Uvedený případ je však přeci jen něčím odlišný. Energetický holding Malina se totiž často dostával do prodlení se zhotovením staveb, aniž by je vůbec začal realizovat. Vrácení zálohy přišlo objednatelům v takovém případě samozřejmé. I když má žaloba na první pohled oporu v zákoně, musí tak být vnímána jako nespravedlivá.

Přestože zákon vyznívá poměrně striktně ve prospěch odpůrčích žalob uplatněných insolvenčním správcem, nárok na vrácení záloh zdaleka tak jednoznačný není a v úvahu přichází hned několik možností obrany. Vždy však bude záležet na okolnostech konkrétního případu.

‍První možností je argumentovat tím, že se záloha na dílo nikdy nestala majetkem Energetického holdingu Malina. Pokud totiž dílo ani nezačal realizovat, nevzniklo mu právo na odměnu ani zčásti. Žalovaní by tedy měli nejprve zhodnotit, zda Energetický holding Malina začal stavět anebo nepostavil vůbec nic. V takové situaci budou pochopitelně v lepším postavením ti žalovaní, pro které Energetický holding Malina nic nepostavil.

Současně mohou žalovaní napadnout závěry insolvenčního správce o tom, že byl Energetický holding Malina v době vrácení záloh v úpadku. Tato možnost je složitější, jelikož bude nutné oponovat prozatím utajované forenzní zprávě Surveilligence, kterou si nechal pro tento případ insolvenční správce zpracovat.

I správce má přitom možnost ukončit řízení smírem a dohodnout se s žalovanými na snížení nároku. Podmínky smírného řešení by měly zohledňovat předpokládanou pravděpodobnost úspěchu a zbytečně vznikající náklady v případě vleklého sporu.

V každém případě lze doporučit, aby se žalovaní obrátili na advokáta, který jim pomůže vyhodnotit úspěšnost obrany a nastavit další postup v řízení, jelikož situace sice není pro žalované jednoduchá, ale při správně pojaté obraně existuje šance na úplné zamítnutí některých žalob.

‍Pokud řešíte podobný problém, neváhejte se nám ozvat. Váš případ s Vámi bezplatně zkonzultujeme a navhrneme efektivní možnosti obrany.

Autoři článku

Vít Švestka
Vít ŠvestkaNewsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři