Přejít na hlavní menu

 

Rozhodovací praxe: Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti může být platně uzavřena i ústně

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.5.2022, sp. zn. 33 Cdo 72/2021 „Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti nemusí mít písemnou formu a může být uzavřena i ústně.“[1]

8. 2. 2023
3m 45s
 

Zákaz sebeobviňování a křivá výpověď aneb kdy může obviněný lhát?

Zákaz sebeobviňování představuje významnou ústavní zásadu. Její rozsah a aplikace je však soudy často vykládána nesprávně. Státní moc pak v takových případech postupuje při získávání důkazů v neprospěch obviněného protiprávním způsobem. Proti této praxi se nedávno ohradil Ústavní soud.

25. 1. 2023
2m 51s
 

Novoroční novinky v oblasti spotřebitelského práva

6.ledna 2023 nabyla účinnosti podstatná novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, která do českého právního řádu promítá požadavky EU. Novela v mnoha oblastech posiluje postavení spotřebitelů, zejména těch nejzranitelnějších. Přináší tak s sebou i zásadní změny a nové povinnosti pro podnikatele. V …

20. 1. 2023
4m 46s
 

České společnosti by si měly zkontrolovat zapsané údaje o skutečných majitelích

Zákon o evidenci skutečných majitelů prošel s účinností k prvnímu říjnu 2022 novelizací a každá (nejen) společnost by si proto měla sama zkontrolovat, zda jsou „její“ informace v evidenci aktuální. Pokud nejsou, už dávno byl nejvyšší čas to napravit. Chybné nebo nedostatečné údaje mohou totiž právnickým osobám přinést…

20. 1. 2023
1m 53s
 

Novela zákoníku práce aneb čekají nás revoluční změny?

V legislativním procesu je aktuálně návrh důležité novely zákoníku práce, která má být přijata a nabýt účinnosti v průběhu prvního pololetí roku 2023. Tato novela se významně dotkne mj. podmínek zaměstnávání tzv. pečujících osob, home-office a osob pracujících na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP…

20. 1. 2023
3m 22s
 

Změny v zákoně o elektronických komunikacích aneb co nám přinesl rok 2022

Novelizace zákona o elektronických komunikacích, účinná od roku 2022 a reflektující požadavky evropského práva, zavedla do českého právního řádu několik změn, zejména ve vztahu k ochraně spotřebitelů. V neposlední řadě cílí také na podnícení investic do vysokorychlostních sítí.

20. 1. 2023
2m 17s
 

Whistleblowing: Jste připraveni? My ano!

V současné době je schvalován návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Zákon má přinést regulaci tzv. whistleblowingu, tedy oznamování vybraných protiprávních jednání (trestné činy apod.). Úprava vychází z evropské legislativy. Z aktuálního textu (který může doznat dalších změn) vyplývá, že nová úprava dopadne ve…

20. 1. 2023
2m 16s
 

Přístup k evidenci skutečných majitelů by neměl být veřejný, rozhodl Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr Evropské Unie (dále jen „SDEU“) zveřejnil dne 22. listopadu 2022  rozsudek[1], jímž prohlásil ustanovení evropské směrnice proti praní špinavých peněz, na jehož základě musely být informace o skutečných majitelích právnických osob (např. tedy českých společností) dostupné široké veřejnosti, za neplatné pro …

11. 1. 2023
2m 42s


Newsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři