Přejít na hlavní menu

Aktuality

Buďte s námi stále v obraze. Podívejte se, co zajímavého se u nás a v právním světě aktuálně děje.

Zaměstnanecké motivační programy „po česku“ – Hledáte ten správný pro své klíčové zaměstnance?

Zaměstnanecké motivační programy se staly nedílnou součástí moderního řízení pracovní síly. Kromě běžných zaměstnaneckých opčních programů existují také „nestandardní“ varianty, z nichž každá má své jedinečné výhody. V tomto článku se budeme věnovat alternativním přístupům k těmto motivačním zaměstnaneckým programům nejčastěji využívaných v České republice, včetně emise manažerských dluhopisů, bonusových schémat, tichých společností a svěřenských fondů.

Emise manažerských (zaměstnaneckých) dluhopisů. Emitování manažerských nebo zaměstnaneckých dluhopisů je jednou z možností, jak zapojit klíčové zaměstnance do růstu společnosti. Zaměstnanci obdrží dluhopisy, které jim dávají právo na budoucí finanční odměnu, obvykle vázanou na výkonnost společnosti. Tento nástroj pak motivuje zaměstnance tím, že spojuje jejich zájmy na odměně s výkonností a úspěchem společnosti. Výhodou je, že takový dluhopisový program může být flexibilní a přizpůsoben konkrétním potřebám a cílům společnosti.

Vytvoření smluvního bonusového schématu. Smluvní bonusové schéma umožňuje společnosti navrhnout individuální motivační program pro jednotlivé zaměstnance nebo týmy. Tato schémata jsou často vázána na dosažení konkrétních cílů, které jsou pro úspěch společnosti klíčové. Tímto způsobem může společnost motivovat zaměstnance k dosažení konkrétních výsledků a odměňovat je za jejich dosažení.

Založení tiché společnosti. Tichá společnost je forma investice, kde zaměstnanci mají možnost investovat svůj kapitál do společnosti a stát se tak částečnými vlastníky. Tento přístup prohlubuje jejich zapojení do úspěchu společnosti a poskytuje jim podíl na růstu její hodnoty. Tiché společnosti mohou být atraktivní pro zaměstnance, kteří chtějí mít větší kontrolu nad svými investicemi a usilují o vliv na strategii společnosti.

Založení svěřenského fondu. Svěřenský fond je další inovativní možností pro založení zaměstnaneckého motivačního programu. Společnost vytvoří fond, který slouží k financování různých motivačních iniciativ pro zaměstnance. Tímto způsobem může společnost poskytovat různé výhody, jako jsou vzdělávací stipendia, zdravotní péče nebo podporu při vytváření vyváženého pracovního a soukromého života (work-life balance). Svěřenské fondy tedy lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly konkrétním potřebám zaměstnanců a zvyšovaly jejich loajalitu vůči společnosti.

Závěr. Zaměstnanecké motivační programy mají různé podoby, přičemž nestandardní přístupy nabízejí specifické výhody pro společnosti a jejich zaměstnance. Možností je nepřeberné množství, od manažerských dluhopisů přes smluvní bonusové programy, tiché společenství až po svěřenské fondy. Při výběru správného programu je důležité sladit jej s cíli a hodnotami společnosti a zároveň zajistit, aby byli zaměstnanci motivováni k dosahování výjimečných výsledků. Motivační programy pro zaměstnance tak poskytují společnostem množství kreativních nástrojů, jak zapojit a udržet si své klíčové talenty, což v konečném důsledku přispívá k celkovému úspěchu společnosti.
Newsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři