Přejít na hlavní menu

O endors

endors jsme založili s přesvědčením, že právní služby na nejvyšší úrovni lze poskytovat pouze s dokonalou znalostí právních předpisů a současně okolního prostředí.

Zaměstnanecké opční programy se stávají stále populárnějšími nástroji pro zajištění loajality zaměstnanců a zároveň pro motivaci k růstu a úspěchu společnosti. V tomto článku se podíváme na to, co přesně zaměstnanecký opční program znamená, a jaké jsou jeho obvyklé varianty v České republice, a to s důrazem na jeho význam pro start-upy.

Co je zaměstnanecký opční program? Zaměstnanecký opční program, anglicky obvykle nazýván jako Employee Stock Ownership (Option) Plan neboli zkráceně ESOP, je speciální plán, který umožňuje zaměstnancům získat podíl nebo opci na podíl ve společnosti, pro kterou pracují, často i za zvýhodněných podmínek. Tím se zaměstnanci stávají částečnými vlastníky společnosti a mají možnost se podílet na jejím růstu a úspěchu. Tato forma odměny je pak motivujícím faktorem pro zaměstnance a zároveň může pomoci společnostem udržet si klíčové talenty.

Obvyklé varianty v České republice

Klasický ESOP program. V této variantě mají zaměstnanci přímý přístup ke skutečným podílům společnosti. Typicky jsou jim nabídnuty podíly za zvýhodněnou cenu nebo zaměstnanci získávají tuto možnost po určité době od nástupu do společnosti nebo v závislosti na splnění stanovených pracovních cílů a podmínek. Tato varianta ESOP přímo spojuje zaměstnance s vlastnickou strukturou společnosti, což může být motivujícím faktorem pro jejich angažovanost a dlouhodobou loajalitu.

Virtuální (fantomové / stínové) podíly. V České republice jsou virtuální podíly častější variantou zaměstnaneckých opčních programů. To je často z důvodu absence legislativního rámce pro klasické podíly zaměstnancům a také z daňových důvodů. Virtuální podíly nezahrnují přímé vlastnictví podílů, ale zaměstnanci mají nárok na zvláštní finanční odměnu, která je odvozena od růstu hodnoty společnosti. Tato forma umožňuje zaměstnancům sdílet výhody růstu společnosti, aniž by měli přímý podíl ve společnosti a s tím spojenou možnost zasahovat do chodu společnosti jako společníci či akcionáři společnosti.

Zaměstnanecký opční program jako klíčový benefit pro start-upy. Pro start-upy jsou zaměstnanecké opční programy neocenitelným nástrojem. V raných fázích vývoje start-upu bývají velmi omezeny finanční prostředky na mzdy talentovaných zaměstnanců a manažerů, kteří jsou však klíčoví pro odborný rozjezd a úspěch nově vznikajícího byznysu a pro vznik motivovaného a loajálního týmu zaměstnanců, neboť přinášejí do start-upu potřebné zkušenosti, znalosti, nápady či zásadní inovace. Tito zkušení manažeři však za to očekávají odpovídající finanční ohodnocení, jinak nejsou vlastně motivováni do takového start-upu vůbec vstupovat.

Zaměstnanecký opční program tak umožňuje start-upům nabídnout těmto klíčovým zaměstnancům finanční motivaci v podobě budoucí účasti na firmě (jako její společníci či akcionáři) a získat část úspěchu, kterého start-up dosáhne.

Zaměstnanecký opční program tak pomáhá nejen získat, ale též udržet si tyto klíčové zaměstnance, kteří by jinak mohli odejít ke konkurenci nebo založit vlastní start-up.

Závěr. Zaměstnanecký opční program je pro firmy, a zejména pro start-upy, významným nástrojem pro získání a udržení odborných klíčových manažerů či talentovaných zaměstnanců, což je zcela nezbytné zejména pro rozjezd nového byznysu, růst firmy či získání konkurenční výhody. V České republice v současné době chybí speciální legislativní úprava či daňové zvýhodnění klasických ESOP programů, a proto jsou využívány převážně zaměstnanecké opční programy v podobě virtuálních podílů, tedy mimořádných odměn obvykle závislých na aktuálních ekonomických výsledcích společnosti. Tyto stínové podíly však nejsou spojeny s vlastnictvím skutečného podílu ve společnosti, a tedy zejména nedávají možnost takovému klíčovému zaměstnanci se dlouhodobě účastnit na zisku společnosti bez ohledu na existenci jeho pracovního poměru či jiného pracovního vztahu ke společnosti.
Newsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři