Přejít na hlavní menu

O endors

endors jsme založili s přesvědčením, že právní služby na nejvyšší úrovni lze poskytovat pouze s dokonalou znalostí právních předpisů a současně okolního prostředí.

Novelizace zákona o elektronických komunikacích, účinná od roku 2022 a reflektující požadavky evropského práva, zavedla do českého právního řádu několik změn, zejména ve vztahu k ochraně spotřebitelů. V neposlední řadě cílí také na podnícení investic do vysokorychlostních sítí.

Novela významně upravila fungování online reklamy a jiných způsobů nabídky zboží či služeb prostřednictvím sítí nebo elektronických komunikací. Změnila totiž režim fungování účastnických seznamů, neboli seznamů kontaktů. Z opt-out režimu (tj. vyjmutí ze seznamu kontaktů na základě žádosti, což je samozřejmě příznivější pro marketéry), na tzv. opt-in režim(účastníci tak ke kontaktování s těmito nabídkami musejí dát předem výslovný souhlas). Současně došlo i k zákazu praktik, při kterých docházelo k náhodnému generování telefonních čísel, skrze které pak bylo jejich majitelům nabízeno zboží či služba. Český telekomunikační úřad už také stihl za obtěžování telemarketingem udělit (dosud nepravomocně) první pokutu ve výši 420 tisíc Kč.

Obdobná změna se dotkla i marketingových a analytických „cookies“ (tj. ukládání údajů o návštěvě webových stránek v prohlížeči uživatele), které slouží například k personalizaci reklamy či nabídky v e-shopu. Nově je možné takové cookies využívat až po výslovném souhlasu návštěvníka. To znamená, že provozovatelé webových stránek mohou osobní údaje návštěvníka shromažďovat jen na základě tohoto výslovného souhlasu. Dochází tak k odstranění dosavadní nejasnosti zákona, která byla mnohdy vykládána jako opt-out režim. Tedy dokud uživatel výslovně neodmítl, cookies se u něj ukládala. I v českém prostředí je tak již povinností jinak dobře známá vyskakovací lišta. Výjimkou však zůstávají tzv. technické cookies, neboť ty jsou potřebné k samotnému fungování webové stránky.

Změny režimu souhlasů je důležité vzít v potaz a promítnout je ve své podnikatelské infrastruktuře. Kdo tak zatím neučinil, může mít reálný problém. Za porušení těchto povinností totiž podnikateli hrozí pokuta až do výše 50 milionů Kč či 10 % z čistého obratu za poslední účetní období.

Z dalších změn, které přinesla zmíněná novela, pak můžeme “vypíchnout” následující:

  • Pro změnu poskytovatele služeb přístupu k internetu nyní postačí kontaktovat nového poskytovatele. Opouštěný poskytovatel přitom musí zajistit službu tak, aby při přenosu nedošlo k výpadku připojení delšímu než jeden pracovní den.
  • Podnikatel zajišťující komunikační síť má na základě novely nové oprávnění k zahájení sporu o umístění komunikačního vedení např. ve společných prostorách domu, což lze považovat za opatření na podporu rozvoje sítí.

Autoři článku

Martin Tůma
Martin TůmaNewsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři