Zpět

Dlouholeté a úspěšné působení v přední české advokátní kanceláři na různých pozicích, včetně vedení právního týmu až o více než 20 právnících a péče o významné české i zahraniční společnosti, pomohlo k vytvoření jasné představy o potřebách klientů a úloze advokáta. S ní však souvisela neustále se prohlubující rozdílnost názorů na způsob poskytování právních služeb a efektivitu jejich výstupů pro klienty s ostatními kolegy.

Postupem času nabyté zkušenosti a stále častější názorové neshody vyústily ve vznik endors advokátní kanceláře založené na diametrálně odlišné vizi. Tu zastřešuje tvorba pevných spojení stojících na skutečně smysluplném partnerství, které spočívá ve spoluprožívání temnějších i světlejších okamžiků podnikání a sdílení ústupů i rozmachu.

Úzké vztahy s klienty se ukázaly být správným stavebním kamenem pro důvěru, díky níž společně zvládáme realizovat i na první pohled velmi nesmělé a těžko uskutečnitelné záměry.

Odměnou za úkrok od standardizovaného způsobu poskytování právních služeb je každým dnem rychle se rozrůstající síť horizontálních a vertikálních vztahů i znalostí a zkušeností umožňujících našim partnerům růst do dříve netušených směrů a kvalit. Denně se přesvědčujeme o správnosti zvolené filozofie opustit anonymizovaná a recyklovatelná řešení opomíjející jednotlivé příběhy a naopak věnovat se zcela konkrétním podmínkám každého případu. Stáváme se členem vašeho týmu, který se postará o všechny právní otázky spojené s vaším podnikáním.

V nastaveném trendu poskytování mnoharozměrného poradenství chceme pokračovat, a proto neustále pracujeme na zdokonalování poskytovaných služeb i schopností jednotlivců a kanceláře jako živoucího organismu. Na dalším vzájemném rozvoji budeme rádi pracovat i s Vámi, neboť s každým dalším spokojeným klientem vzrůstá potenciál zvýšené spokojenosti všech ostatních.

Smysluplné partnerství pro nás představuje opravdové vyřešení klientova problému, ne jen návrh jeho řešení bez zájmu o dosažený výsledek. Efektivní právní řešení aktuálních i dlouhodobých problémů a potřeb klientů taktéž žádá zohlednění jejich obchodních zájmů či situace na relevantním trhu. Kontext obchodní reality klienta proto vnímáme jako další z klíčů k opravdu užitečné právní radě.

Preferujeme moderní, alternativní způsoby odměňovaní a garantujeme soustavný přehled klienta o jeho nákladech na právní služby. Měřítkem odměňování jsou pro nás nalezená funkční východiska ze situací, v nichž se klienti ocitají a výsledky, kterých jejich společným provedením dosahujeme.

Našim klientům poskytujeme komplexní právní poradenství s důrazem na jeho dlouhodobou udržitelnost. Díky tomu průběžně dochází k oboustranně prospěšnému vzájemnému poznávání, umožňujícímu neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb a prohlubování partnerského vztahu s klientem.