Přejít na hlavní menu
Soudní a rozhodčí řízení

Soudní a rozhodčí řízení

Náš tým specializující se na smluvní právo tvoří zhruba 30 právníků. Pracujeme pro desítky společností z Fortune 500 a Czech Top 100, střední i malé společnosti a podnikatele, stejně jako pro subjekty z veřejného sektoru. Máme dlouholeté zkušenosti ze správních řízení s kontrolními orgány a se zastupováním klientů v soudních sporech.

Naši klienti při svém podnikání čelí složitým a komplexním výzvám. Máme rozsáhlé zkušenosti s přípravou návrhů smluv, jejich revizemi a s úspěšným vyjednáváním smluvních podmínek, stejně jako s posuzováním složitých obchodněprávních nároků a vztahů, zpracováváním odborných stanovisek, včetně vedení sporů před soudy, státními orgány a řešení sporné agendy obecně.

Optimální nastavení franchisingové či distribuční sítě, zavedení nové technologie za účelem elektronizace obchodních transakcí, zajištění dodávky technologických celků do nové továrny nebo správné vyhodnocení rizik plynoucích ze smlouvy se zahraničním dodavatelem či zákazníkem – ve všech těchto případech naši klienti vyžadují nejen plné pochopení komerčních aspektů jejich podnikání, ale zejména schopnost tyto aspekty správně promítnout do smluvní dokumentace. Samozřejmým požadavkem je také perfektní znalost regulatorních požadavků, které jsou pro obsah smlouvy či obchodních podmínek nezřídka zásadní. Náš tým je díky svému know-how i rozsáhlým a různorodým zkušenostem, získaným prakticky ve všech oblastech podnikání, připraven tyto náročné požadavky splnit.

Pokrýváme široké spektrum podnikatelských odvětví – od průmyslu a služeb, spotřebního zboží, maloobchodu, potravinářství, farmacie a zdravotnictví přes vzdělávání, informační technologie, média, telekomunikace a volný čas až po automobilový průmysl, dopravu, logistiku, letectví či obranu a zbrojní průmysl.

Dlouhodobě se věnujeme zejména těmto oblastem:

 • kupní smlouvy a smlouvy o dílo či o dodávkách technologií
 • smlouvy o transferu technologií
 • smlouvy o implementaci a provozu komplexních řešení v oblasti IT a telekomunikací
 • komplexní právní řešení pro e-commerce včetně implementace „smart“ kontraktů, zavádění elektronické a biometrické identifikace a zajištění celkového „paperless“ fungování společnosti
 • smluvní aspekty projektů realizovaných v rámci sdílené ekonomiky a P2P transakcí
 • implementace moderních technologií v bankovnictví a finančnictví (fintech)
 • smluvní dokumentace pro maloobchod se zaměřením na právní aspekty ochrany spotřebitele
 • nastavení distribuční sítě včetně přípravy distribučních smluv a smluv o obchodním zastoupení
 • franchisingové smlouvy
 • outsourcing
 • leasingové smlouvy, smlouvy o zpětné koupi
 • smlouvy z oblasti duševního vlastnictví včetně specializace na audiovizuální tvorbu (filmové právo)
 • smlouvy o cenných papírech a financích
 • smlouvy mandátní a zprostředkovatelské
 • smlouvy o tichém společenství
 • smlouvy o zajištění vzdělávání zaměstnanců
 • smlouvy upravující servis a záruku
 • komplexní smluvní dokumentace k rozsáhlým projektům ze všech oblastí podnikání
 • zpracování odborných stanovisek včetně předsporových analýz
 • mimosoudní i soudní řešení komplexních sporů týkajících se smluvních vztahů, včetně řešení sporů v rámci mezinárodního obchodu
 • zastupování ve správních řízeních a konzultace se správními orgány
 • podrobné analýzy aktuální a připravované legislativy zaměřené na konkrétní odvětví
 • přednášky a workshopy
 

Všem těmto tématům se věnujeme v rámci odborných publikací, přednášek a také na našem webu: www.endors.cz/aktuality

Zdroje

 • [1] Ustanovení § 2938 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • [2] Ustanovení § 2924 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

Autoři článku

Michal Kubica
Michal Kubica

Klíčový kontakt

 • Vladimíra Nováková
 • Partnerka | Marketingová ředitelka
 • vladimiranovakova@endors.czNewsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři