Merlin e-shop

Přejít na hlavní menu

Smysluplné partnerství

Řídíme se heslem „spokojený klient, spokojená kancelář“. Přinášíme nejen právní poradenství na nejvyšší úrovni, ale také porozumění obchodním zájmům našich klientů a oborům jejich podnikání u nás i v zahraničí. Díky tomu nabízíme skutečně efektivní právní řešení obchodních komplikací a výzev.
zjistit více
Smysluplné partnerství

Jsme česká advokátní kancelář s ambicemi přesahujícími hranice ČR a „prosté“ právní pomoci.

Jsme česká advokátní kancelář s ambicemi přesahujícími hranice ČR a „prosté“ právní pomoci.

V endors věříme, že špičkové právní služby lze poskytovat jen s dokonalou znalostí právních předpisů a okolního prostředí. S klienty budujeme úzký vztah a jejich podnikatelské výzvy řešíme maximálně efektivně. Tyto kvality prokazují rovněž námi pravidelně získávaná ocenění.
více o endors

Náš tým

Vít Kučera

Vít Kučera

advokát, řídící partner, zakladatel a jediný společník kanceláře, tvůrce vize a garant hodnot
Petra Stoklasová

Petra Stoklasová

advokátka a partnerka kanceláře, expertka zejména na korporátní právo, závazkové právo a transakce
Michal Kapitán

Michal Kapitán

advokát a partner kanceláře se zaměřením především na kapitálové trhy a veřejné zakázky
Petr Motyčka

Petr Motyčka

advokát a partner kanceláře pro trestní právo, odborník na trestní právo, soudní spory a insolvence
Marie Timoščuková

Marie Timoščuková

advokátka a vedoucí týmu se specializací zejména na pracovněprávní a závazkovou agendu
Martin Tůma

Martin Tůma

advokát a vedoucí týmu specializující se vedle litigací i na stavebnictví
Vojtěch Adámek

Vojtěch Adámek

advokát a vedoucí pobočky v Hradci Králové, se specializací zejména na sporovou agendu a závazkové právo
Pavel Bláha

Pavel Bláha

advokát a vedoucí týmu, se specializací na transakční poradenství a na korporátní a závazkové právo
Jana Šetřilová

Jana Šetřilová

advokátka se specializací na pracovní právo, obchodně závazkové vztahy a litigace
Magdalena Krkošková

Magdalena Krkošková

advokátka specializující se na obchodní a závazkové právo a transakční poradenství
Kateřina Obertová

Kateřina Obertová

advokátka se specializací na závazkové a korporátní právo, nemovitostní právo a sporovou agendu
Vít Švestka

Vít Švestka

advokát a daňový poradce se specializací na daňové právo a transakční poradenství
Klára Muchová

Klára Muchová

advokátka věnující se převážně obecnému závazkovému právu a transakčnímu poradenství
Tereza Procházková

Tereza Procházková

advokátka se specializací na korporátní a závazkové právo, nemovitostní právo a sporovou agendu
Michal Kubica

Michal Kubica

advokátní koncipient se zaměřením na právo obchodních korporací, závazkové právo a transakce
Matouš Pchálek

Matouš Pchálek

advokátní koncipient se specializací na sporovou agendu, smluvní vztahy a korporátní právo
Patrik Šimonek

Patrik Šimonek

advokátní koncipient, specializuje se na sporovou agendu a na závazkové a trestní právo
Denis Strouhal

Denis Strouhal

advokátní koncipient, specializuje se na smluvní vztahy, transakční poradenství a korporátní právo
Ivo Divila

Ivo Divila

advokátní koncipient se zaměřením na právo obchodních korporací, závazkové právo a transakce
Jiří Vojtek

Jiří Vojtek

advokátní koncipient se zaměřením na stavební právo, veřejné zakázky, majetkovou trestnou činnost a manželské majetkové právo
Petra Homolová

Petra Homolová

advokátní koncipientka specializující se na sporovou agendu, závazkové právo a právo obchodních korporací
Jaroslav Čižmář

Jaroslav Čižmář

advokátní koncipient, specializuje se především na transakční poradenství, korporátní a závazkové právo
Jakub Tauš

Jakub Tauš

advokátní koncipient se specializací na právo nemovitých věcí
Valentina Pleskač Aulisa

Valentina Pleskač Aulisa

advokátní koncipientka se zaměřením na obchodní právo, právo obchodních korporací a závazkové právo
Mazin Thabet

Mazin Thabet

právní asistent, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Sára Surová

Sára Surová

právní asistentka, studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Daniel Voneš

Daniel Voneš

právní asistent, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Dominika Anderová

Dominika Anderová

office manager
Zuzana Bayramová

Zuzana Bayramová

advokátní koncipienta

Aktuality

 

Vynucování minimálních cen Vás může přijít draho

ÚOHS se v poslední době zaměřil na distributory spotřebního zboží, kteří prostřednictvím tzv. vertikálních dohod vynucovali stanovení minimálních cen svých výrobků. Tím protiprávně omezovali cenovou soutěž a poškozovali tak nejen prodejce, ale především spotřebitele, kteří tak museli výrobky zakupovat za vyšší cenu.

25. 4. 2024
1m 47s
 

Světový den duševního vlastnictví

Každý rok připadá na den 26. dubna oslava Světového dne duševního vlastnictví. Tento den vyhlásila Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) v roce 2000, aby zvýšila povědomí o tom, jak autorská práva a práva průmyslového vlastnictví (jako např. ochranné známky a průmyslové vzory) ovlivňují každodenní život a oslavila…

16. 5. 2024
4m 43s
 

Když zaklepe kontrola inspektorátu práce – jak postupovat?

Švarcsystém i zastřené zprostředkování zaměstnávání představují protiprávní jednání, která mohou být tvrdě sankcionována. Vzhledem k tomu, že odhalení těchto jevů často tkví v detailu, nezjišťují kontroloři skutečný stav „od stolu“, ale kontrola probíhá na samotném pracovišti zaměstnavatele (např. výrobní hale,…

23. 4. 2024
4m 33s
 

Zastřené zprostředkování zaměstnávání, legální outsourcing a tenká hranice mezi nimi

Obvykle se švarcsystémem rozumí zastřený pracovněprávní vztah, kdy fyzická osoba vykonává závislou práci pro svého zaměstnavatele, navenek však je tento vztah prezentován jako obchodněprávní vztah mezi nezávislými podnikateli. Podnikatelé si tak často myslí, že pokud jsou na obou stranách daného vztahu obchodní společnosti, pak…

16. 4. 2024
5m 6s
 

Švarcsystém – v čem spočívá a jak jej poznat, a co za něj hrozí? Za jakých podmínek je možné spolupracovat s fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah?

Provozujete výrobní halu a chcete navázat spolupráci se šikovnými instalatéry či techniky? Otevíráte kosmetický či kadeřnický salon a chcete spolupracovat s různými kosmetičkami a kadeřnicemi? Spolupráce s takovými osobami může probíhat tím způsobem, že s danými osobami založíte pracovněprávní vztah a stanou se…

9. 4. 2024
5m 27s
 

Jaká pravidla a povinnosti přináší nařízení o digitálních službách?

Dne 17. února 2024 došlo k nabytí úplné účinnosti přelomového evropského nařízení o digitálních službách[1], známého jako DSA, které vešlo v platnost ke konci roku 2022. Dlužno říci, že DSA vstoupilo částečně v účinnost již v srpnu 2023, ale jen v části týkající se povinností subjektů, kteří mají…

19. 3. 2024
3m 26s
 

Nepřetržitý odpočinek zaměstnanců: Nová koncepce v českém zákoníku práce pod vlivem evropské judikatury

Již 1. října 2023 vstoupila v účinnost ve významné části „velká“ novela zákoníku práce (dále jen „ZP“) provedená zákonem č. 281/2023 Sb. Tato změna reagovala na dvě klíčové směrnice Evropské unie, konkrétně směrnici č. 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a směrnici č. 2019/1158 o rovnováze…

7. 3. 2024
3m 30s
 

Světový den spotřebitelských práv

Na 15. březen každoročně připadá Světový den spotřebitelských práv. Nejenom v českém právním řádu se jedná o oblast velice obsáhlou, ale též velmi striktně regulovanou. Zejména v posledních letech dochází v právní úpravě spotřebitelského práva k častým změnám, a to především z důvodu neustálého rozvoje…

14. 3. 2024
3m 32s
 

Rozhodovací praxe: Valná hromada společnosti s ručením omezeným může rozhodnout o tom, že nebude vyplacen zisk mezi společníky v plné výši, a to i přes to, že k tomu nejsou dány důležité důvody na straně společnosti

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2023, sp. zn. 27 Cdo 1306/2023 Právní věta: „Účetní závěrka za rok 2019 nebyla v roce 2021 způsobilým podkladem pro rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku (mimo jiné tak společnost vůbec nemohla posoudit splnění tzv. bilančního testu). Rozhodla-li valná hromada o rozdělení zisku…

1. 2. 2024
4m 31s
 

Předvídatelné pracovní podmínky znamenají změnu v informační povinnosti vůči zaměstnancům - nově obsáhleji, rychleji a včetně „dohodářů“

Očekávaná novela zákoníku práce nakonec úspěšně prošla legislativním procesem a její  účinnost v převážné části nastala od 1.10.2023. Jednou z oblastí, které se novela značně dotkla, je informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci ohledně obsahu pracovněprávního vztahu. Novela významně rozšiřuje…

28. 11. 2023
3m 17s


Spokojenost klientů dokládají i již pravidelně udělovaná ocenění v rámci Právnické firmy roku v oblasti kapitálových trhů.

Spokojenost klientů dokládají i již pravidelně udělovaná ocenění v rámci Právnické firmy roku v oblasti kapitálových trhů.Newsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři