Přejít na hlavní menu

Vojtěch Adámek

advokát a vedoucí pobočky v Hradci Králové, se specializací zejména na sporovou agendu a závazkové právo
Máme energii vyhrávat za vás!

Vojtěch Adámek

Seznamte se

Vojtěch zastává pozici advokáta a vedoucího pobočky v Hradci Králové. Kromě rozvoje pobočky je jeho doménou také soukromé právo, u kterého se zaměřuje na právo závazkové a sporovou agendu.V rámci své dosavadní praxe poskytoval klientům komplexní právní řešení v mnoha oblastech, např. při vyjednávání smluv a přípravě smluvní dokumentace. Zkušenosti má i s právem nemovitostí.

Vzdělání

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

2001-2007

Praxe

endors, advokátní kancelář s.r.o.

od 2024, advokát a vedoucí hradecké pobočky

 

PPS advokáti s.r.o.

2022 - 2024, senior advokát

 

PPS advokáti s.r.o.

2011 - 2022, advokát

 

PPS advokáti s.r.o.

2007- 2011, advokátní koncipient 

​​

 

Jazykové znalosti

čeština

 


Aktuality

 

Zastřené zprostředkování zaměstnávání, legální outsourcing a tenká hranice mezi nimi

Obvykle se švarcsystémem rozumí zastřený pracovněprávní vztah, kdy fyzická osoba vykonává závislou práci pro svého zaměstnavatele, navenek však je tento vztah prezentován jako obchodněprávní vztah mezi nezávislými podnikateli. Podnikatelé si tak často myslí, že pokud jsou na obou stranách daného vztahu obchodní společnosti, pak…

16. 4. 2024
5m 6s
 

Švarcsystém – v čem spočívá a jak jej poznat, a co za něj hrozí? Za jakých podmínek je možné spolupracovat s fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah?

Provozujete výrobní halu a chcete navázat spolupráci se šikovnými instalatéry či techniky? Otevíráte kosmetický či kadeřnický salon a chcete spolupracovat s různými kosmetičkami a kadeřnicemi? Spolupráce s takovými osobami může probíhat tím způsobem, že s danými osobami založíte pracovněprávní vztah a stanou se…

9. 4. 2024
5m 27s
 

Jaká pravidla a povinnosti přináší nařízení o digitálních službách?

Dne 17. února 2024 došlo k nabytí úplné účinnosti přelomového evropského nařízení o digitálních službách[1], známého jako DSA, které vešlo v platnost ke konci roku 2022. Dlužno říci, že DSA vstoupilo částečně v účinnost již v srpnu 2023, ale jen v části týkající se povinností subjektů, kteří mají…

19. 3. 2024
3m 26s
 

Nepřetržitý odpočinek zaměstnanců: Nová koncepce v českém zákoníku práce pod vlivem evropské judikatury

Již 1. října 2023 vstoupila v účinnost ve významné části „velká“ novela zákoníku práce (dále jen „ZP“) provedená zákonem č. 281/2023 Sb. Tato změna reagovala na dvě klíčové směrnice Evropské unie, konkrétně směrnici č. 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a směrnici č. 2019/1158 o rovnováze…

7. 3. 2024
3m 30s
 

Světový den spotřebitelských práv

Na 15. březen každoročně připadá Světový den spotřebitelských práv. Nejenom v českém právním řádu se jedná o oblast velice obsáhlou, ale též velmi striktně regulovanou. Zejména v posledních letech dochází v právní úpravě spotřebitelského práva k častým změnám, a to především z důvodu neustálého rozvoje…

14. 3. 2024
3m 32s
 

Rozhodovací praxe: Valná hromada společnosti s ručením omezeným může rozhodnout o tom, že nebude vyplacen zisk mezi společníky v plné výši, a to i přes to, že k tomu nejsou dány důležité důvody na straně společnosti

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2023, sp. zn. 27 Cdo 1306/2023 Právní věta: „Účetní závěrka za rok 2019 nebyla v roce 2021 způsobilým podkladem pro rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku (mimo jiné tak společnost vůbec nemohla posoudit splnění tzv. bilančního testu). Rozhodla-li valná hromada o rozdělení zisku…

1. 2. 2024
4m 31s
 

Předvídatelné pracovní podmínky znamenají změnu v informační povinnosti vůči zaměstnancům - nově obsáhleji, rychleji a včetně „dohodářů“

Očekávaná novela zákoníku práce nakonec úspěšně prošla legislativním procesem a její  účinnost v převážné části nastala od 1.10.2023. Jednou z oblastí, které se novela značně dotkla, je informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci ohledně obsahu pracovněprávního vztahu. Novela významně rozšiřuje…

28. 11. 2023
3m 17s
 

DPP a DPČ na cestě k zániku? Na dohodáře nově čeká dovolená, rozvrh pracovní doby i některé příplatky

Další z oblastí, kterou novela zákoníku práce zásadně mění, je úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, konkrétně tedy dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ). Kromě nové informační povinnosti zaměstnavatelů přináší novela mimo jiné novinky v podobě práva…

28. 11. 2023
4m 11s
 

Práce z domova – nově jen na základě písemné dohody, ale s možností nehradit zaměstnancům náklady

Home-office se stává součástí každodenní praxe u stále většího počtu zaměstnavatelů. V souvislosti s tímto trendem novela zákoníku práce nově upravila také podmínky výkonu práce na dálku, a to i nad rámec transpozice předpisů Evropské unie. Podrobnější analýze nové právní úpravy týkající se práce na dálku se věnujeme…

28. 11. 2023
4m 23s
 

Opožděná digitální revoluce v pracovněprávních vztazích

V dnešní době, kdy se digitalizace nezastavitelně šíří všemi oblastmi lidské činnosti, se také pracovněprávní vztahy nemohou ubránit jejímu vlivu. S aktuální novelou zákoníku práce proto rovněž s účinností k 1.10.2023 nastaly změny, které ovlivňují možnosti uzavírání pracovněprávních dokumentů elektronickou…

28. 11. 2023
4m 7s

Case Studies
 

Zastřené zprostředkování zaměstnávání, legální outsourcing a tenká hranice mezi nimi

Obvykle se švarcsystémem rozumí zastřený pracovněprávní vztah, kdy fyzická osoba vykonává závislou práci pro svého zaměstnavatele, navenek však je tento vztah prezentován jako obchodněprávní vztah mezi nezávislými podnikateli. Podnikatelé si tak často myslí, že pokud jsou na obou stranách daného vztahu obchodní společnosti, pak…

16. 4. 2024
5m 6s
 

Švarcsystém – v čem spočívá a jak jej poznat, a co za něj hrozí? Za jakých podmínek je možné spolupracovat s fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah?

Provozujete výrobní halu a chcete navázat spolupráci se šikovnými instalatéry či techniky? Otevíráte kosmetický či kadeřnický salon a chcete spolupracovat s různými kosmetičkami a kadeřnicemi? Spolupráce s takovými osobami může probíhat tím způsobem, že s danými osobami založíte pracovněprávní vztah a stanou se…

9. 4. 2024
5m 27s
 

Jaká pravidla a povinnosti přináší nařízení o digitálních službách?

Dne 17. února 2024 došlo k nabytí úplné účinnosti přelomového evropského nařízení o digitálních službách[1], známého jako DSA, které vešlo v platnost ke konci roku 2022. Dlužno říci, že DSA vstoupilo částečně v účinnost již v srpnu 2023, ale jen v části týkající se povinností subjektů, kteří mají…

19. 3. 2024
3m 26s
 

Nepřetržitý odpočinek zaměstnanců: Nová koncepce v českém zákoníku práce pod vlivem evropské judikatury

Již 1. října 2023 vstoupila v účinnost ve významné části „velká“ novela zákoníku práce (dále jen „ZP“) provedená zákonem č. 281/2023 Sb. Tato změna reagovala na dvě klíčové směrnice Evropské unie, konkrétně směrnici č. 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a směrnici č. 2019/1158 o rovnováze…

7. 3. 2024
3m 30s
 

Světový den spotřebitelských práv

Na 15. březen každoročně připadá Světový den spotřebitelských práv. Nejenom v českém právním řádu se jedná o oblast velice obsáhlou, ale též velmi striktně regulovanou. Zejména v posledních letech dochází v právní úpravě spotřebitelského práva k častým změnám, a to především z důvodu neustálého rozvoje…

14. 3. 2024
3m 32s
 

Rozhodovací praxe: Valná hromada společnosti s ručením omezeným může rozhodnout o tom, že nebude vyplacen zisk mezi společníky v plné výši, a to i přes to, že k tomu nejsou dány důležité důvody na straně společnosti

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2023, sp. zn. 27 Cdo 1306/2023 Právní věta: „Účetní závěrka za rok 2019 nebyla v roce 2021 způsobilým podkladem pro rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku (mimo jiné tak společnost vůbec nemohla posoudit splnění tzv. bilančního testu). Rozhodla-li valná hromada o rozdělení zisku…

1. 2. 2024
4m 31s
 

Předvídatelné pracovní podmínky znamenají změnu v informační povinnosti vůči zaměstnancům - nově obsáhleji, rychleji a včetně „dohodářů“

Očekávaná novela zákoníku práce nakonec úspěšně prošla legislativním procesem a její  účinnost v převážné části nastala od 1.10.2023. Jednou z oblastí, které se novela značně dotkla, je informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci ohledně obsahu pracovněprávního vztahu. Novela významně rozšiřuje…

28. 11. 2023
3m 17s
 

DPP a DPČ na cestě k zániku? Na dohodáře nově čeká dovolená, rozvrh pracovní doby i některé příplatky

Další z oblastí, kterou novela zákoníku práce zásadně mění, je úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, konkrétně tedy dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ). Kromě nové informační povinnosti zaměstnavatelů přináší novela mimo jiné novinky v podobě práva…

28. 11. 2023
4m 11s
 

Práce z domova – nově jen na základě písemné dohody, ale s možností nehradit zaměstnancům náklady

Home-office se stává součástí každodenní praxe u stále většího počtu zaměstnavatelů. V souvislosti s tímto trendem novela zákoníku práce nově upravila také podmínky výkonu práce na dálku, a to i nad rámec transpozice předpisů Evropské unie. Podrobnější analýze nové právní úpravy týkající se práce na dálku se věnujeme…

28. 11. 2023
4m 23s
 

Opožděná digitální revoluce v pracovněprávních vztazích

V dnešní době, kdy se digitalizace nezastavitelně šíří všemi oblastmi lidské činnosti, se také pracovněprávní vztahy nemohou ubránit jejímu vlivu. S aktuální novelou zákoníku práce proto rovněž s účinností k 1.10.2023 nastaly změny, které ovlivňují možnosti uzavírání pracovněprávních dokumentů elektronickou…

28. 11. 2023
4m 7s

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři


Newsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři