Přejít na hlavní menu

 

Nová aplikace Finanční zdraví umožňuje samotest finanční kondice společností

V červenci Ministerstvo spravedlnosti spustilo novou webovou aplikaci s názvem Finanční zdraví, která podnikatelům umožní ověřit si svou finanční situaci a identifikovat stav podnikové krize nebo dokonce hrozícího úpadku. Aplikace je způsobem naplnění požadavku evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci…

20. 9. 2023
2m 1s
 

Novela zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

S prvním červencovým dnem tohoto roku nabyla účinnosti novela zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (dále jen „zákon“), která primárně reaguje na obsáhlé změny insolvenčního práva a zároveň udržuje trend v posilování postavení a ochrany zaměstnance. Mimo to taktéž brojí proti zneužívání…

8. 8. 2023
4m 16s
 

Právo na rovnost, rovné zacházení a zákaz diskriminace

Každý rok 18. července je po celém světě slaven Mezinárodní den Nelsona Mandely. Tento mezinárodní svátek se koná na počest života a úspěchů Nelsona Mandely, jihoafrického revolucionáře, politika a filantropa bojujícího proti apartheidu. Při příležitosti tohoto významného dne je vhodné se krátce zamyslet nad právním odkazem…

18. 7. 2023
3m 37s
 

Esport, hobby i kariéra

Rychlý technologický pokrok posledních dekád vedl mj. také ke vzniku a značnému rozšíření popularity počítačových her, jež byly a dodnes jsou vnímány zejména jako volnočasová, relaxační aktivita. Se stoupající popularitou počítačových her však v posledních letech roste také kompetitivní scéna, pro níž se vžil název …

17. 7. 2023
2m 40s
 

Nová pravidla pro e-business - novela zákona o některých službách informační společnosti

Více transparentnosti a spravedlnosti ve vztahu mezi podnikovými uživateli a online zprostředkovateli služeb (například e-commerce platformy nebo online tržiště) přináší novela zákona o některých službách informační společnosti, která do českého práva vnáší evropské nařízení známé také jako „P2B nařízení“. Jejím cílem je více…

4. 7. 2023
1m 25s
 

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona (tzv. LEX OZE 1) platná od ledna tohoto roku přináší výrazné administrativní zjednodušení v oblasti instalace a provozu malých zdrojů obnovitelné energie. Pro elektrárny do výkonu 50 kW nově není třeba mít rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas a zároveň tyto malé zdroje nepotřebují licenci…

4. 7. 2023
3m 39s
 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci nepřetržitého odpočinku

Máte ve firmě směnný provoz? Raději zbystřete. Nedávný rozsudek Soudního dvora Evropské unie přinesl z pohledu českého práva přelomové výklady pojmů „nepřetržitý odpočinek v týdnu“ a „denní odpočinek“. Soud rozhodl, že se jedná o dvě samostatná práva na dva rozdílné druhy odpočinku, přičemž zaměstnanci mají nárok na oba. Český…

4. 7. 2023
2m 12s
 

Novinky z procesu digitalizace služeb státní správy - novela zákona o právu na digitální služby

Česká republika si v rámci tzv. Digitální ústavy stanovila, že do roku 2025 by mělo dojít k digitalizaci všech služeb uvedených v tzv. katalogu služeb veřejné správy. Zajímá Vás, jak tento proces pokračuje, co je nového, kdo ho řídí a kdy například bude možné mít uložené osobní doklady v mobilu? Připravili jsme pro Vás…

4. 7. 2023
1m 2s
 

„Definitivní“ nový stavební zákon

Vláda schválila novelu stavebního zákona, která výrazně zrychlí a zjednoduší stavební řízení v duchu zásady „jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“. Mezi nejdůležitější změny patří digitalizace celého procesu povolení stavby, která odstraní fronty na úřadech. Stavebník si nově obstará pouze projektovou dokumentaci a souhlasy…

4. 7. 2023
3m 28s
 

Co dělat, když vás soused obtěžuje smradem z cigaret?

Co dělat, když vás soused obtěžuje zápachem z cigaret? Právě tuto otázku z právního pohledu nedávno okomentovala pro denik.cz naše kolegyně Magdalena Krkošková.

26. 6. 2023
0m 12s
 

Jak postupovat při údržbě stavby, ke které je přístup jen od souseda?

Jak postupovat při údržbě stavby, ke které je přístup jen od souseda? Základem sporu se může stát obyčejný plot či zeď. Právě tento případ z právního pohledu nedávno okomentoval pro denik.cz náš kolega Jiří Vojtek.

19. 6. 2023
0m 15s
 

Okamžité zrušení pracovního poměru v kontextu útoku na majetek zaměstnavatele

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je zákonem vykládáno jako výjimečné. Je vyhrazeno pro ty opravdu nejzávaznější případy provinění ze strany zaměstnance vůči zaměstnavateli. Navíc by mělo jít pouze o ty případy, kdy namísto toho, aby zaměstnavatel rozvázal se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí, přistoupí k…

1. 5. 2023
6m 47s
 

ESG kritéria pro udržitelnost a jejich zvyšující se význam

ESG je zkratka, kterou nejen v odborných textech vídáme v poslední době čím dál častěji, a to z důvodu, že se její význam stále zvyšuje, a to nejen jako oblast evropské regulace, ale roste po ní poptávka i v investiční praxi, a především ve společnosti. 

22. 4. 2023
1m 58s
 

Nájem prostor sloužících podnikání

Nájem prostor sloužících podnikání (dříve nájem nebytových prostor) je jednou ze speciálních úprav nájmů v občanském zákoníku, který se úpravou nejvíce blíží úpravě nájmu k zajištění bytových potřeb. Avšak zatímco nájem „k bydlení“ upřednostňuje širokou a neměnnou ochranu práva nájemce, u „podnikatelského“ nájmu…

30. 3. 2023
1m 41s
 

Velká novela zákona o významné tržní síle

Dne 1.1.2023 nabyla účinnosti novela zákona o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, která převádí evropskou směrnici o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci do českého právního řádu.

16. 3. 2023
3m 29s
 

Moderace smluvní pokuty ve světle aktuální judikatury Nejvyššího soudu aneb převrat v rozhodovací praxi

Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu nedávno vydal přelomové rozhodnutí (sp. zn. 31 Cdo 2273/2022), které převratně mění způsob „moderace“ (snížení) smluvní pokuty soudem. Při této moderaci soud posuzuje, zda je výše smluvní pokuty přiměřená „hodnotě“ povinnosti zajišťované smluvní pokutou, a…

2. 3. 2023
2m 29s
 

Influencer marketing aneb na co právně nezapomenout

Poslední dobou se často žertovně říká, že snad každý je dnes influencer. Něco pravdy na tom přeci jen bude. Profese, která se ještě před pár lety nebrala vážně, dnes hýbe světem a mnoho firem si dnes uvědomuje ohromný potenciál influencer marketingu. Sociální sítě se staly jedním z nejžádanějších míst pro reklamu – jak…

22. 2. 2023
3m 26s
 

Předsmluvní odpovědnost aneb odpovědnost, o které možná ani nevíte

Snad každý si je vědom existence smluvní odpovědnosti, avšak o existenci předsmluvní odpovědnosti ví jen málokdo. Kořeny předsmluvní odpovědnosti bychom mohli najít již v římském právu. V České republice byla problematika předsmluvní odpovědnosti vnímána již v minulém století, kdy se jednalo o institut nepsaný,…

15. 2. 2023
3m 30s


Newsletter
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři